Pulje på vej: Flere unge med handicap skal have en uddannelse

04-03-2021

Alt for få unge med handicap får en ungdomsuddannelse, og det skal der gøres noget ved. Landets kommuner inviteres derfor til at være med til at udvikle en ny model for en målrettet indsats, der kan hjælpe de unge med at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet skal gennemføres i 2021-24. Deltag i vores virtuelle informationsmøde den 7. april 2021 og hør mere om projektet og den kommende ansøgningspulje.

Mange unge med handicap oplever, at det er en udfordring at gennemføre en ungdomsuddannelse; også selvom de har de faglige forudsætninger. Det har en direkte konsekvens for de unges senere muligheder for uddannelse og beskæftigelse.  

Der kan være mange forklaringer på de udfordringer, de unge oplever. Vi ved således, at både organisatoriske, personlige og sociale forhold har indflydelse på, hvordan udfaldet bliver, når en ung med handicap ønsker at uddanne sig. Mange af problemerne kan reduceres med den rette indsats og dermed både hjælpe de unge her og nu og forbedre deres livsmuligheder på længere sigt.  

Pulje meldes ud i forår/sommer 2021

Derfor vil Socialstyrelsen nu indgå i et samarbejde med 3-4 kommuner og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om at modne og udvikle en model, der kan understøtte de unge både før og under den uddannelse, de har valgt.

Kommuner kan søge om deltagelse i projektet via en ansøgningspulje, der meldes ud sidst på foråret eller i forsommeren.

Målgruppen er unge med handicap i alderen 14-25 år, der har de kognitive og intellektuelle forudsætninger for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med rette støtte.

Onsdag den 7. april kl. 15.00-16.00 afholdes der et virtuelt informationsmøde om modningsprojektet, der skal gennemføres i perioden 2021-2024.

På mødet fortæller vi nærmere om projektet, og hvad det kræver at deltage. Der vil også være et oplæg med fokus på målgruppen og de konkrete udfordringer, der kan være for unge med et handicap, når de vil tage en ungdomsuddannelse.

Praktiske oplysninger

Informationsmødet afholdes som et webinar via Zoom. Det er muligt at deltage via browser, selvom man ikke ellers anvender programmet. Der kan stilles skriftlige spørgsmål via chatfelt undervejs. Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret under mødet.

Tilmelding sker via NemTilmeld senest den 5. april. Dagen før informationsmødet sendes en mail ud med link til deltagelse og et mere detaljeret program. Programmet offentliggøres også på Socialstyrelsen.dk under omtalen af arrangementet i hjemmesidens kalender.

Det er gratis at deltage i mødet.

Tilmelding til infomøde 7. april

Se projektbeskrivelsen her på Socialstyrelsen.dk

Vidste du...

Tal fra Socialpolitisk Redegørelse 2019 viser, at 20 pct. af de 19-20- årige med et handicap hverken har taget en ungdomsuddannelse eller er i gang med det – det samme tal for unge uden handicap er 5 pct.

Redegørelsen er tilgængelig på Social- og Ældreministeriets hjemmeside:

Se Socialpolitisk Redegørelse 2019

Senest opdateret 05-05-2021

Få mere at vide

Unge med handicap kan have svært ved at indgå i ungdomsuddannelser på lige fod med deres jævnaldrende.

Det kan fx skyldes, at rammerne for undervisning, praktik eller prøver er svært forenelige med de udfordringer, den unge har, fx øget træthed.

Se mere i denne vidensafdækning (2020)

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her