Pulje: Grundfinansiering af etablerede frivilligcentre (FRIG)

05-07-2021

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der har til formål at medfinansiere driften af eksisterende frivilligcentre i 2022. Der er ansøgningsfrist 20. september 2021 kl. 12.00.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 17,7 mio. kr. til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre (FRIG 2022).

Ansøgningspuljens formål er at medfinansiere driften af eksisterende frivilligcentre, der skal gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, som kan modtage støtte, er dels borgere, der har gavn af frivilligt socialt arbejde, og dels borgere og sammenslutninger, som enten selv er engageret i frivilligt socialt arbejde eller har ønske herom.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 20. september 2021 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af etablerede frivilligcentre i Danmark, som er organiseret som selvejende institutioner eller frivillige foreninger, og som opfylder definitionen af et frivilligcenter:

Definition af frivilligcenter:
Et frivilligcenter er en selvejende institution eller frivillig forening, som arbejder i et afgrænset lokalområde – typisk en kommune. Et frivilligcenter har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og foreningsliv, som har et socialt sigte.

Et frivilligcenter arbejder for udbredelse af den frivillige indsats rettet mod målgrupper, der kan drage fordel af en frivillig social indsats. Et frivilligcenter skal arbejde på at understøtte det frivillige arbejde bredt på en sådan måde, at det kommer forskellige målgrupper til gavn.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

 

Senest opdateret 09-09-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her