Pulje: Fritidspas til socialt udsatte børn og unge

09-09-2021

Der er udmeldt en ansøgningspulje til at udbrede en kommunalt forankret fritidspasordning i form af fritidsvejledning og kontingentstøtte til udsatte børn og unge. Ansøgningsfrist: 28. oktober 2021 kl. 12.00

Udsatte børn og unge deltager i mindre grad i organiserede fritidsaktiviteter end andre børn og unge og går dermed glip af de mange positive oplevelser, der knytter sig til fritids- og foreningslivet – herunder mulighederne for at knytte nye relationer og opbygge sociale kompetencer.

Evalueringer af fritidspas viser, at en fritidspasordning generelt bidrager til at få flere udsatte børn og unge inkluderet i det organiserede fritidsliv. Socialstyrelsen har derfor netop udmeldt en ansøgningspulje på 20,9 mio. kr., som skal bidrage til at udbrede fritidspas til endnu flere kommuner.

Med ansøgningspuljen kan kommuner få tilskud til at oprette en fritidspasordning. En fritidspasordning forstås i denne sammenhæng som en kommunalt forankret ordning, hvor der ydes økonomisk støtte til kontingent og udstyr, og hvor en eller flere fritidsvejledere hjælper udsatte børn og unge i gang med en fritidsaktivitet i det organiserede fritidsliv.

Ny vidensopsamling om fritidspas

Socialstyrelsen har netop udgivet en vidensopsamling om fritidspas. Udover at beskrive lovgivning og rammer på området rummer udgivelsen også viden om målgrupperne for ordningen, omkostninger, anbefalinger til metode og organisation samt et par dybdegående cases, der går tæt på to kommuners implementering af fritidspasset.

Udgivelsen vil bl.a. kunne bruges af kommuner, der overvejer at søge puljen, men ønsker indblik i de hidtidige erfaringer med fritidspas og inspiration til evt. egen indsats. 

Hent vidensopsamlingen om fritidspas

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er udsatte børn og unge, der ikke selv har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, og deres familier.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist d. 28. oktober 2021 kl. 12:00

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner, der ikke har en fritidspasordning. Kommuner, hvis eksisterende fritidspasordning alene består af økonomisk støtte, kan søge puljen for at etablere en ordning, der også omfatter fritidsvejledning

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Senest opdateret 09-09-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her