Pulje: Ansøgningspulje til kompensation for lønudgifter som følge af COVID-19

20-10-2021

Der er udmeldt en ansøgningspulje til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., der primært er offentligt finansieret, og som er i økonomisk krise som følge af coronapandemien. Ansøgningsfristen er 1. december 2021.

Det er blevet besluttet at forlænge den generelle lønkompensationsordning for institutioner, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

Organisationer på Social- og Ældreministeriets område skal søge ordningen hos Socialstyrelsen, der netop har udmeldt ansøgningspuljen.

Kompensationsperioden er fra 9. december 2020 til 30. juni 2021, og der kan søges om kompensation for hele perioden.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., som har hjemsendt ansatte, fordi de ellers havde måttet afskedige ansatte grundet et forventet omsætningstab som konsekvens af udbruddet af COVID-19.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. december 2021.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., hvis driftsudgifter primært finansieres af offentlige tilskud.

Yderligere oplysning og adgang til at søge puljen

Senest opdateret 20-10-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her