Pulje: Ansøgningspulje om kompensation for lønudgifter som følge af COVID-19

12-04-2021

Der er udmeldt en ansøgningspulje til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., der primært er offentligt finansieret, og som er i økonomisk krise som følge af coronaepidemien. Ansøgningsfrist: 31. maj 2021.

Det er besluttet at genåbne den generelle lønkompensationsordning for institutioner, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

Organisationer på Social- og Ældreministeriets område skal søge ordningen hos Socialstyrelsen, der netop har udmeldt ansøgningspuljen.

Kompensationsperioden er 9. december 2020 til 7. marts 2021, og der kan søges om kompensation for hele perioden.

Målgruppe

Foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., som har måttet hjemsende ansatte, og som ellers måtte afskedige ansatte grundet et forventet omsætningstab som konsekvens af udbruddet af COVID-19.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 31. maj 2021.

Hvem kan søge?

Foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v., hvis driftsudgifter primært finansieres af offentlige tilskud.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur (med foreningens CVR-nr.) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger via e-boks.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

 

 

Senest opdateret 05-05-2021

Kontakt

Social- og Boligstyrelsens Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her