Overgangen til voksenlivet for unge med handicap

07-01-2021

Folketinget har netop vedtaget ny lovgivning om den gode overgang til voksenlivet for unge med handicap. Socialstyrelsen udgiver et inspirationsmateriale om, hvordan man som kommune kan skabe tryghed, kontinuitet og inddragelse i indsatsen for de unge – og dermed også implementere lovændringerne. Se også videoerne med faglige oplæg.

Overgangen fra børne- til voksenområdet i kommunalt regi er ofte forbundet med store forandringer for unge med handicap. Det har derfor betydning for den enkelte, at overgangen planlægges i god tid, så der sikres kontinuitet og tryghed omkring fremtiden.

Overgangen til voksenlivet betyder blandt andet, at den unge er myndig og selv skal tage beslutninger, med mindre forældrene har fået fuldmagt til at medvirke, eller den unge har en værge. Den unge skal også forholde sig til nye områder som forsørgelse, uddannelse, beskæftigelse m.m. – og dermed også til nye tilbud og nye fagprofessionelle.

Forberedelse når den unge fylder 16

Kommunerne er allerede i dag forpligtet til at sikre en god overgang til voksenlivet for unge med handicap, men med en ny ændring i serviceloven bliver kommunerne pålagt at begynde at forberede overgangen, når den unge fylder 16 år.

Lovændringen er trådt i kraft her ved årsskiftet, og derfor har Socialstyrelsen netop udarbejdet et nyt inspirationsmateriale til kommunerne.  

Inspirationsmaterialet giver forslag til, hvordan kommunerne kan tilrettelægge overgangen på en måde, som understøtter et tværgående og helhedsorienteret samarbejde og en god dialog med den unge og dennes forældre.

Udover konkrete cases beskriver inspirationsmaterialet:

  • Modeller, der kan anvendes i organiseringen af det tværfaglige og helhedsorienterede samarbejde.
  • De forhold, der er væsentlige i planlægningen af overgangen.
  • Redskaber, der kan anvendes i planlægningen.

Hent inspirationsmaterialet om den gode overgang

Videooplæg om overgangen fra ung til voksen

Inspirationsmaterialet skulle have været lanceret via en række temadage, men grundet covid-19 er de i stedet blevet optaget, så du kan se oplæggene online.

Ud over en kort velkomst og en introduktion til inspirationsmaterialet kan du høre oplæg om:

  • Litteraturgennemgang: Hvad siger forskningen om den gode overgang v/ Marie Høstrup, konsulent, Metodecentret.
  • Inddragelsen af den unge v/Birgitte Schjær Jensen, chefkonsulent, Center for Børn, Unge og Familier, Socialstyrelsen.       
  • Organisering og god praksis v/Nina Oetzel og Gitte Andreasen, konsulenter, VISO, Socialstyrelsen.

Se videooplæggene om overgangen fra barn til voksen                       

Både inspirationsmaterialet og de filmede oplæg henvender sig til kommunale børne- og familiechefer, socialchefer, myndighedsledere, udviklingskonsulenter, sagsbehandlere og andre relevante aktører, som har ansvar for planlægning af indsatser på handicapområdet.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål i forbindelse med inspirationsmaterialet og videooplæggene, kan du til og med 12. februar 2021 skrive til  Socialstyrelsen på: ungtilvoksen@socialstyrelsen.dk

 

Senest opdateret 07-01-2021

Hvad siger loven?

Den nye lovbestemmelse om forberedelse af overgangen til voksenlivet er beskrevet i serviceloven.

Se lovændringen på Retsinformation

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her