Organisering af sammenhængende indsatser - nyt tema på Vidensportalen

05-05-2021

Mødet med den offentlige sektor kan virke uoverskueligt og usammenhængende for borgerne, når indsatserne går på tværs af forvaltninger og lovgivning. Vidensportalens nye tema sætter fokus på tre forskellige måder at organisere sammenhængende indsatser på.

Børn, unge og voksne med komplekse sociale problemer og/eller støttebehov har tit kontakt til flere forskellige sagsbehandlere på tværs af forvaltningsområder og lovgivning. Det øger risikoen for, at mødet med den offentlige sektor opleves usammenhængende og ukoordineret og i værste fald, at de forskellige indsatser ligefrem modarbejder hinanden.  

Der er derfor god grund til at overveje, om fx et øget samarbejde eller nye organiseringsformer kan styrke de sammenhængende indsatser i kommunen og derved imødegå udfordringerne.

Tre forskellige organiseringsformer

Der findes ikke én opskrift på, hvad der er den bedste løsning. Tværtimod er det vigtigt, at kommunen tager udgangspunkt i sine egne ressourcer og udfordringer, når den sammenhængende indsats udvikles og planlægges. Derfor præsenterer Vidensportalens nye tema tre forskellige organiseringsformer:  

  • I eksisterende regi
  • I tværgående teams
  • I nye organisatoriske enheder.

Indsatser i eksisterende regi

At etablere en sammenhængende indsats i eksisterende regi kræver nye samarbejdsformer, nye roller og hyppige koordinerende møder. Organiseringsformen kræver derimod ikke, at kommunen opretter nye organisationsstrukturer, eller at medarbejderne skal dække flere fagligheder.

Vidensportalen beskriver to eksempler på denne måde at organisere sig på.

Læs artiklen om sammenhængende indsatser i eksisterende regi

Indsatser i tværgående teams

I tværgående teams samarbejder medarbejderne om en fælles målgruppe med adskilte myndighedsroller. Det vil sige, at medarbejderne beholder deres fagopdelte rolle og fagområde, men samarbejder mere formaliseret og forpligtende end tidligere.

I Gribskov Kommune har man i kommunens familie- og ungeindsats organiseret sig i tværgående teams. Her er en af erfaringerne, at faste samarbejdsaftaler styrker fremdriften i den enkelte sag.

Læs artiklen om sammenhængende indsatser i tværgående teams

Indsatser i nye organisatoriske enheder

Kommunen kan også etablere nye særskilte enheder, der varetager den sammenhængende indsats. I de nye enheder sidder myndighed og udfører i samme team eller forvaltning i et samarbejde om en eller flere målgrupper. Derved ændrer kommunen sin eksisterende organisering, og medarbejderen varetager rollen som koordinerende sagsbehandler.

Fredericia Kommune, Assens Kommune og Aarhus Kommune har erfaringer med denne måde at organisere sig på.  

Læs artiklen om sammenhængende indsatser i nye organisatoriske enheder

Se det samlede tema på Vidensportalen

 

Senest opdateret 06-05-2021

Kontakt

Nina Thorn Clausen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her