Ønsker I at styrke kvaliteten i indsatsen?

05-10-2021

Socialstyrelsen tilbyder udviklingsforløb til socialpsykiatriske tilbud. Forløbet skal bidrage til at styrke kvaliteten i indsatsen via en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang. Søg nu og kom i gang med et forløb allerede i år eller i starten af 2022. Ansøgningsfrist: 19. november 2021.

Med den rette indsats har mange borgere med psykiske vanskeligheder mulighed for at komme sig. En lang række kommuner er allerede godt i gang med at udvikle og omlægge indsatsen mod en mere recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang, men udviklingen stiller store krav til både ledere og medarbejdere i kommunerne og på de socialpsykiatriske tilbud.

Det er baggrunden for, at Socialstyrelsen tilbyder udviklingsforløb til at styrke kvaliteten i den socialpsykiatriske indsats.

Forløbene understøtter en effektiv udbredelse og forankring af den aktuelt bedste viden på socialpsykiatriområdet. De bygger særligt på viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser og er derfor målrettet kommuner og socialpsykiatriske tilbud, der ønsker at udvikle og forbedre indsatsen med dette afsæt.

Hvis I ønsker et udviklingsforløb hos jer

Et udviklingsforløb er et samarbejde mellem et socialpsykiatrisk tilbud og Socialstyrelsen. De enkelte udviklingsforløb bliver tilpasset tilbuddets ønsker og ressourcer både i forhold til indhold og varighed. Udviklingsforløbet kan tage udgangspunkt i følgende temaer:

  • Ledelse og organisation
  • Helhed og sammenhæng
  • Samarbejde med borgeren
  • Sundhed
  • Civilsamfund
  • Uddannelse og beskæftigelse.

Udviklingsforløbene er gratis og kan søges af kommunale, regionale og private socialpsykiatriske tilbud. Et udviklingsforløb varer fra 4 til 12 måneder, alt efter ønsker og behov. Tilbuddet afgør selv, om forløbet skal startes op i år eller i første halvdel af 2022.

Næste ansøgningsfrist er 19. november 2021.

Læs mere om udviklingsforløbene og find ansøgningsmateriale

Vil I vide mere?

Socialstyrelsen afholder i løbet af efteråret tre informationsmøder om udviklingsforløbene. Vær med på et af dem og bliv klogere på, om et forløb er noget for jer.

På møderne fortæller Socialstyrelsen blandt andet om, hvad et udviklingsforløb er, og hvad I kan forvente at få ud af et forløb.   

Informationsmøderne afholdes online via Zoom og varer cirka en time. Det er gratis at deltage. Møderne har samme indhold og tilbydes på tre forskellige dage:

Tilmeld dig infomødet 12. oktober kl. 13.00 – 14.00

Tilmeld dig infomødet 27. oktober kl. 13.30 – 14.30

Tilmeld dig infomødet 11. november kl. 10.30 – 11.30

  

 

Senest opdateret 05-10-2021

Kontakt

Aleksander Marzec Petersen
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her