Ønsker I at styrke inddragelsen af børn og unge i jeres kommune?

11-11-2021

Sæt fokus på inddragelsen af børn og unge i egen sag og skab bedre virkning af de sociale indsatser. Som del af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv tilbyder Socialstyrelsen og Børns Vilkår gratis udviklingsforløb til kommuner. Ansøgningsfrist: 17. december 2021.

En systematisk inddragelse af børn og unge i egen sag er afgørende for en effektiv indsats, der sikrer den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel.

Når barnets eller den unges perspektiv sættes i centrum, understøttes det rette valg af indsats, og der skabes ejerskab til beslutningerne.

Det er den faglige baggrund for de workshop-, rådgivnings- og kompetenceforløb, som aktuelt tilbydes til kommuner, der ønsker at sætte fokus på barnets eller den unges perspektiv i sagsbehandlingen.

Forløbene tilbydes i regi af ”Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv” og gennemføres af Socialstyrelsen og Børns Vilkår i fællesskab. Socialstyrelsen yder strategisk rådgivning og implementeringsstøtte til ledelsen, mens Børns Vilkår står for kompetenceudvikling til sagsbehandlere og faglige ledere.

Læs mere om forløbene

Udbytte af forløb

Tilbuddet bygger på de positive erfaringer fra initiativet ”Styrket inddragelse af børn og unge i egen sag”, hvor en række kommuner har modtaget lignende forløb.

Tilbagemeldingerne fra kommunerne peger på, at forløbene har ført til synlige og vedvarende forandringer, herunder bl.a.:

  • Styrket inddragelsespraksis
  • Ændret mindset
  • Brug af nye metoder til børnesamtaler
  • Udnævnelse af lokale ”inddragelsesagenter”
  • Afholdelse af flere børnesamtaler
  • Øget udbytte af børnesamtaler
  • Revision af børne- og ungepolitik
  • Justering af retningslinjer og kvalitetsstandarder

Læs mere om kommunernes erfaringer

Det praktiske

Der startes nye forløb primo i 2022. Forløbene er gratis og varer ca. 3 - 12 måneder, afhængig af hvilket forløb, der vælges.

Ansøgningsfristen er den 17. december 2021, og der kan forventes svar inden årets udgang.

Der søges ved at udfylde et særligt ansøgningsskema.

Forud for ansøgningen bedes I kontakte Socialstyrelsen for en indledende drøftelse og afklaring af jeres behov, så vi kan målrette forløbet bedst muligt.

Sådan får I et forløb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret 18-11-2021

Kontakt

Julie Møller-Høy Worm
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her