Ønsker I at styrke den recovery-orienterede praksis?

24-11-2021

Socialstyrelsen tilbyder udviklingsforløb til socialpsykiatriske tilbud, der gerne vil styrke en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang i indsatsen. ’Recovery-fortællinger’ kan give indblik i borgerens liv og drømme, og er ét af de redskaber, der anvendes i et udviklingsforløb. Ansøgningsfrist: 7. januar 2022.

Socialstyrelsen tilbyder udviklingsforløb til socialpsykiatriske tilbud, der understøtter en effektiv udbredelse og forankring af den aktuelt bedste viden på socialpsykiatriområdet. Forløbene bygger på viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser, hvor borgerens håb, ønsker og drømme er omdrejningspunktet.

’Recovery-fortællinger’ er ét konkret redskab, der anvendes i udviklingsforløbene til at give indblik i borgerens liv og drømme. Redskabet giver derudover indsigt i borgerens oplevelse af kvaliteten af det socialpsykiatriske arbejde, herunder hvad der fremmer borgerens recovery-proces.

Socialstyrelsen har lavet en kort video om ’Recovery-fortællinger’, hvor et socialpsykiatrisk botilbud, der har medvirket i et udviklingsforløb, deler deres erfaringer med at anvende redskabet:

Se video (3,47 min.) om redskabet Recovery-fortællinger

Hvis I vil have hjælp til at styrke jeres praksis

Vi laver i samarbejde med jer et udviklingsforløb, der bliver tilpasset jeres ønsker og ressourcer både i forhold til indhold og varighed. Udviklingsforløbet tager udgangspunkt i følgende temaer:

  • Ledelse og organisation
  • Helhed og sammenhæng
  • Samarbejde med borgeren
  • Sundhed
  • Civilsamfund
  • Uddannelse og beskæftigelse

Udviklingsforløbene er gratis og kan søges af kommunale, regionale og private socialpsykiatriske tilbud. Et udviklingsforløb varer fra 4 til 12 måneder, alt efter ønsker og behov.

Næste ansøgningsfrist er den 7. januar 2022.

Læs mere om udviklingsforløbene og find ansøgningsmateriale

Vil I vide mere?

Socialstyrelsen afholder informationsmøder om udviklingsforløbene. På møderne fortæller Socialstyrelsen bl.a. om, hvad et udviklingsforløb er, og hvad I kan forvente at få ud af et forløb.  

Vær med på et møde og bliv klogere på, om et forløb er noget for jer.

Informationsmøderne afholdes online via Zoom og varer cirka en time. Det er gratis at deltage. Møderne har samme indhold og tilbydes på to forskellige dage:

Tilmeld dig infomødet 1. december kl. 10.30 – 11.30  

Tilmeld dig infomødet 8. december kl. 12.30 – 13.30  

 

 

Senest opdateret 24-11-2021

Partnerskab om recovery

Socialstyrelsen samarbejder aktuelt med fire kommuner i et partnerskab.

Her arbejdes med et nyt koncept for omlægning af socialpsykiatrien med fokus på recovery-orienteret rehabilitering.

Partnerskabet har netop udgivet sit seneste nyhedoverblik.

Læs om partnerskabet og se nyhedsoverblik

Kontakt

Aleksander Marzec Petersen
Chefkonsulent