Nyt regeringsudspil mod hjemløshed skal styrke brugen af Housing First

28-10-2021

Regeringen har netop lanceret et udspil om hjemløshed. Ambitionen er at styrke indsatsen på hjemløshedsområdet bl.a. ved at øge udbredelsen af Housing First-tilgangen. Socialstyrelsen har indgående kendskab til både Housing First og hjemløshedsområdet generelt og kan hjælpe landets kommuner og boformer med viden og rådgivning.

Regeringen har netop lanceret et nyt udspil om hjemløshed ”Alle skal have et hjem – en ny vej ud af hjemløshed”. Udspillet skal styrke indsatsen på hjemløshedsområdet bl.a. ved at øge udbredelsen af Housing First-tilgangen.

Housing First-tilgangen er en helhedsorienteret tilgang, hvor borgere i hjemløshed får tilbudt en kombination af en bolig og en af de tre intensive specialiserede bostøttemetoder - Critical Time Intervention (CTI), Intensive Case Management (ICM) eller Assertive Community Treatment (ACT). Både internationale og danske erfaringer viser, at tilgangen virker og rummer et stort potentiale for den danske indsats mod hjemløshed.   

Fortsat stort potentiale for udbredelse af Housing First

Socialstyrelsens vidensafdækning fra 2021 viser, at det kun er et begrænset antal borgere i målgruppen (ca. 8 %), der får en indsats efter Housing First-tilgangen. Vidensafdækningen belyser desuden erfaringer med implementering af Housing First.

Hent vidensafdækningen her 

Vidensafdækningen supplerer evalueringen af udbredelsen af Housing First fra 2020, som understreger tre vigtige forudsætninger for implementeringen af Housing First: En systematisk tilgang til at skaffe boliger, brug af de specialiserede bostøttemetoder og en stærk organisering af indsatsen mod hjemløshed.

Læs evalueringen her

Socialstyrelsen har siden 2009 arbejdet med Housing First-tilgangen og har derfor en omfattende viden på området. Vores særlige rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet tilbyder systematiske og målrettede forløb, der kan understøtte en systematisk brug af Housing First hos kommuner og boformer.

Læs om rådgivningstilbuddet
 

Nye pjecer introducerer til Housing First

Socialstyrelsen har udgivet en række redskaber til udbredelsen af Housing First og den generelle organisering og indsats på hjemløshedsområdet.

I to pjecer (2021) præsenterer vi den grundlæggende viden om Housing First-tilgangen og de tilhørende metoder i en kort og overskuelig form. Pjecerne giver konkrete forslag og opmærksomhedspunkter til kommuner, som ønsker at udvikle deres indsats på hjemløshedsområdet med udgangspunkt i Housing First. Begge pjecer er udarbejdet af VIVE og Rambøll for Socialstyrelsen.

Hent pjecen om målgruppen

Hent pjecen om indsatsen

Nationale retningslinjer – udgivelse og videoer

Publikationen ”Nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed” fra 2020 giver et fælles grundlag for indsatsen mod hjemløshed og kan anvendes både af kommuner og andre aktører på området. Retningslinjerne præsenterer lovbestemte krav og anbefalinger til god praksis og favner de fire temaer forebyggelse, organisering og samarbejde, boligindsatser samt borgerrettede indsatser.

Du kan finde retningslinjerne her 

Retningslinjerne blev præsenteret på et informationsmøde, hvor medarbejdere fra Socialstyrelsen og kommunale, private og civilsamfundsaktører gennemgår de vigtigste pointer.

Du finder videoerne her

Senest opdateret 28-10-2021

Hvis du vil vide mere

Er du interesseret i at læse mere om Housing First-tilgangen, kan du finde meget mere viden på Socialstyrelsen.dk:

Læs mere om Housing First

Regeringens udspil ”Alle skal have et hjem – en ny vej ud af hjemløshed” blev offentliggjort 25. oktober 2021 og er tilgængelig på Social- og Ældreministeriets hjemmeside:

Se ministeriets nyhed

Hent udspillet som pdf

Kontakt

Karin Egholm
Leder