Nyt partnerskab skal styrke udsatte børns trivsel og læring

27-10-2021

Social- og Ældreministeriet indgår i et partnerskab med Børne- og Undervisningsministeriet, KL og en række fonde. Partnerskabet skal bidrage til at indhente fagligt efterslæb efter COVID-19 blandt børn i udsatte positioner. Konkret får 25 kommuner nu tilbud om midler og støtte til at implementere skoleunderstøttende indsatser, der kan hjælpe børnene. Novo Nordisk Fonden støtter initiativet med 50 mio. kr.

Skolebørn i udsatte positioner har været særligt hårdt ramt af COVID-nedlukningerne. De har lært mindre under de lange perioder med hjemmeundervisning, og for manges vedkommende er tiden væk fra kammerater og skole gået ud over lysten til at lære.

Social- og Ældreministeriet har derfor sammen med KL, Børne- og Undervisningsministeriet, Novo Nordisk Fonden, VILLUM FONDEN og Egmont Fonden besluttet at gå nye veje og indgå i et offentligt-privat partnerskab, der skal styrke trivsel og læring for børn i udsatte positioner.

25 kommuner får tilbud om indsatser

Konkret får 25 kommuner, der vurderes at have særligt mange børn i målgruppen, nu direkte tilbud om at implementere vidensbaserede indsatser i grundskolen.

Initiativet tager afsæt i, at elevernes trivsel og faglige udbytte hænger uadskilleligt sammen, og at fællesskabet i skolen er centralt for et solidt løft af begge dele. Understøttelse af gode fællesskaber er derfor omdrejningspunktet for de indsatser, kommuner og skoler kan igangsætte under initiativet. Konkret kan der fx være tale om undervisning i små grupper, en ekstra lærer eller ressourceperson eller særligt intensive læringsforløb.

De kommuner, der takker ja til tilbuddet, implementerer en eller flere vidensbaserede indsatser. Kommunerne modtager en guide til arbejdet og kan gennem hele forløbet få rådgivning og støtte fra både Socialstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

”Børn og unge i udsatte positioner har fået det sværere i skolen efter nedlukningerne. De oplever i højere grad et læringsmæssigt efterslæb, og de trives dårligere. Sammen med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ser vi frem til at støtte de medvirkende kommuner i at genetablere klassefællesskaber og øge både trivsel og læring for de børn, der har det vanskeligt,” siger kontorchef Hanne Nielsen, Socialstyrelsen

Landets øvrige kommuner modtager desuden et inspirationskatalog, der bygger på initiativet. I inspirationskataloget kan kommunerne finde redskaber til at arbejde vidensbaseret med skoleunderstøttende indsatser.

Læs mere om det nationale initiativ på projektsiden

Et nybrud på socialområdet

Partnerskabet med fondene er en ny måde at skabe forandring i et samspil mellem skole- og socialområdet.

”Initiativet havde ikke haft samme volumen uden partnerskabet. Fondene - både de midler og den viden, de bidrager med - har været helt afgørende for, at initiativet får luft under vingerne. Vi ser meget frem til samarbejdet og håber, at erfaringerne vil føre til flere nye alliancer, der kan være løftestang for en ambitiøs udvikling af socialområdet” siger Socialstyrelsens direktør, Ellen Klarskov Lauritzen.

Fakta om initiativet

  • Partnerskabet består af Social- og Ældreministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Socialstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, KL, Novo Nordisk Fonden, VILLUM FONDEN og Egmont Fonden.
  • Der er i alt afsat 86 mio. kr. til initiativet.
  • Heraf udmøntes nu i alt 77 mio. kr. til længerevarende undervisningsindsatser. 27 mio. kr. er statsligt finansieret, mens Novo Nordisk Fonden støtter med 50 mio. kr. Midlerne udmøntes til 25 udvalgte kommuner, der er udvalgt på baggrund af registerdata.
  • Der er i sommer udmøntet knapt 9 mio. kr. til ferielejre og aktiviteter for børn og unge i udsatte positioner. Heraf var 5 mio. kr. statsligt finansieret, mens VILLUM FONDEN støttede med knapt 4 mio. kr.
  • Det samlede initiativ evalueres af VIVE.

Se Social- og Ældreministeriets pressemeddelelse og listen over de 25 kommuner

 

Senest opdateret 27-10-2021

Kontakt

Julie Møller-Høy Worm

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her