Nyt nationalt videnscenter skal sprede viden om udsatte børn og styrke inddragelsen af børn og unge

27-05-2021

Børn og unge skal opleve at blive lyttet til og taget alvorligt, når de er i kontakt med kommunen eller andre aktører på socialområdet. Og hjælpen til dem skal bygge på viden. Derfor har et bredt flertal i Folketinget besluttet at oprette Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv. Socialstyrelsen har i samarbejde med VIVE og Børns Vilkår fået til opgave at drive videnscenteret, som åbner den 16. juni.

Børn og unge inddrages ikke nok i deres egne sociale sager. For eksempel viser en trivselsundersøgelse blandt anbragte børn fra 2018, at kun tre ud af ti af de adspurgte børn og unge oplevede at blive taget med på råd ved beslutningen om, hvor de skal bo. Hos Børns Vilkår, der blandt andet driver Børnetelefonen og tilbyder gratis bisidning, får man også mange henvendelser fra børn, der føler sig overhørt.

Inddragelse af børn og unge i egne sager handler om retssikkerhed, og der er gode faglige og etiske grunde til at give kommuner, regioner og andre aktører bedre redskaber, så der i praksis sker en reel inddragelse i sociale sager.

Samtidig er det vigtigt, at hjælpen til børn, unge og familier bygger på viden om, hvad der virker bedst. I praksis kan det dog være vanskeligt at få overblik over det store udbud af viden, der er spredt ud over mange rapporter og undersøgelser fra forskellige forskningsinstitutioner.

Det nye videnscenter skal bidrage til, at kommuner, regioner og andre aktører på det sociale område får viden og redskaber til at inddrage og hjælpe udsatte og anbragte børn og unge samt deres familier bedre, og at viden er let tilgængelig.

– Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv er en milepæl for børn og unges ret til inddragelse, og jeg er stolt over, at Socialstyrelsen i et stærkt samarbejde med Børns Vilkår og VIVE har fået til opgave at understøtte denne inddragelse. Vi skal have skabt et børnesyn, hvor børn og unge anerkendes som aktører i eget liv på lige fod med voksne, siger Socialstyrelsens direktør Ellen Klarskov Lauritzen.

Skal arbejde vidensbaseret

Som grundlag for videnscenterets arbejde har VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd ansvaret for at samle og formidle den eksisterende forskning og viden om udsatte børns liv.

– Med beslutningen om at styrke det vidensgrundlag, der skal være til rådighed for praktikere på det børnesociale område, kan vi sikre, at de får bedre viden om, hvad der rent faktisk virker. Det betyder også, at de mange, der hver dag arbejder med udsatte børn, får nemmere adgang til løbende at holde sig opdateret på den nyeste viden, siger Lotte Jensen, direktør i VIVE.

Rådgivningsforløb til kommuner på vej

Videnscenteret vil fra sommeren 2021 udbyde rådgivnings- og workshopsforløb for kommuner og gennemføre andre aktiviteter, der understøtter kommunerne i at arbejde systematisk med inddragelse af børn og unge i sociale sager.

– Barnets perspektiv er afgørende for, at vi kan finde frem til, hvad der er det bedste for barnet. Vi hører fortsat fra mange børn og unge, der oplever, at de ikke bliver inddraget i deres egen sag. Der bliver truffet beslutninger hen over hovedet på dem – for eksempel hvor de skal bo – og de føler ikke, der bliver lyttet til dem. Konsekvensen er, at de kan miste tilliden til systemet, og så er det alt andet lige sværere at hjælpe dem med den rigtige indsats. Vi ser frem til at understøtte kommunerne i at sikre reel børneinddragelse, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

Åbningswebinar sætter børneinddragelse på dagsordenen

Videnscenteret åbner den 16. juni med et halvanden times fagligt webinar, der sætter børneinddragelse på dagsordenen. Webinaret er gratis.

Fakta om Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv

Videnscenteret etableres for perioden 2021-2024 i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår, og det trækker på de tre organisationers særlige kompetencer inden for lovgivning, implementering, vidensindsamling og formidling samt erfaring med at tale med børn i udsatte positioner.

Videnscenteret etableres som led i den politiske aftale om udmøntning af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-24, og det drives som et center ’uden mure’.

Læs mere om videnscenteret på Socialstyrelsen.dk

Tilmeld dig åbningswebinaret den 16. juni på VIVEs hjemmeside 

Senest opdateret 27-05-2021

Kontakt

Thomas Danielsen
Kommunikationskonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her