Nye refleksionskort understøtter anvendelsen af de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

22-11-2021

Mange behandlingstilbud for stofmisbrug vil gerne arbejde mere systematisk med de nationale retningslinjer, men det kræver en indsats at implementere dem. Refleksionskortene hjælper jer med at sætte retningslinjerne i relation til jeres praksis og understøtter en trinvis implementering.

De nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling sætter rammerne for en behandlingspraksis af høj kvalitet, der bygger på aktuel lovgivning, forskning og de bedste erfaringer fra praksis.

I en travl hverdag kan det dog være udfordrende at finde tiden til at arbejde systematisk med alle retningslinjerne på én gang.

Socialstyrelsen udgiver derfor nu et nyt redskab i form af en række refleksionskort, der kan understøtte implementeringen - én retningslinje ad gangen.

Skræddersyede refleksionsspørgsmål

De nye kort hjælper behandlingstilbud med at få et overblik over retningslinjerne. Kortene kan hjælpe jer med få øje på, hvor jeres praksis ligger tæt på anvisningerne, og hvor der kan være behov for at arbejde med udvikling og forandring af praksis.

Gennem spørgsmål, skræddersyet til hver enkelte retningslinje, kan kortene bruges til at stille skarpt på, hvilke ændringer der skal til for, at jeres praksis følger retningslinjerne. Kortene kan også bruges af jer, der har indført en eller flere retningslinjer, og som vil fastholde forandringen eller tjekke, om I er nået i mål med det, I har sat jer for.

Der er 20 kort i alt – ét for hver retningslinje. Kortene indeholder refleksionsspørgsmål, så I sammen kan:

  • få viden om, hvad retningslinjerne siger om specifikke emner i den sociale stofmisbrugsbehandling
  • tage faglige drøftelser om, hvor jeres praksis ligner retningslinjerne, og hvor den adskiller sig
  • reflektere over, hvordan I tilrettelægger jeres arbejde i overensstemmelse med retningslinjerne.

Praktiske informationer

Refleksionskortene kan downloades og printes eller bestilles gratis som et sæt fysiske kort på Socialstyrelsen.dk.

Læs mere om kortene og bestil eller download et sæt her

Mere om de nationale retningslinjer

I de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling har Socialstyrelsen samlet den aktuelt bedste viden på misbrugsområdet. Retningslinjerne kan bruges til at kvalitetsudvikle og kvalitetssikre den sociale stofmisbrugsbehandling.

Retningslinjerne blev udgivet første gang i 2016 og genudsendt i en revideret version i 2020.

Hent de nationale retningslinjer her (pdf)

Senest opdateret 22-11-2021

Kontakt

Anders Reinhard Kieler
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her