Ny udgave af retningslinjerne for håndtering af COVID-19 på socialområdet

04-03-2021

Der er fortsat stort behov for opmærksomhed på at forebygge smittespredning på sociale tilbud og i sagsbehandlingen. Den 8. opdaterede udgave af retningslinjerne til medarbejdere på socialområdet er netop offentliggjort. Ændringerne handler primært om myndighedsområdet, besøg på sociale tilbud og nødbekendtgørelsen på socialområdet.

I maj 2020 udsendtes den første udgave af ”Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på socialområdet”. Retningslinjerne skal understøtte fagprofessionelle i arbejdet med sårbare og udsatte borgere under coronapandemien. Den 8. opdaterede udgave er nu offentliggjort.

Flere af socialområdets målgrupper har en øget risiko for at blive alvorligt syge ved smitte med coronavirus, og smittetallene ligger fortsat på et højt niveau, især i nogle dele af landet. Det er derfor særlig vigtigt at være opmærksom på tiltag, der kan forebygge smittespredning på sociale tilbud og i sagsbehandlingen og derved sikre, at alle aktiviteter foregår på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Retningslinjerne handler om aktiviteter, der i særlig grad er berørt af sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og giver en række anbefalinger til, hvordan fagprofessionelle kan tilrettelægge den socialfaglige indsats.

Retningslinjerne er udarbejdet af Socialstyrelsen.

Hvad er nyt i 8. udgave?

I den nye udgave af retningslinjerne er der primært foretaget ændringer i afsnittene om

  • besøg på sociale tilbud
  • nødbekendtgørelsen på socialområdet
  • myndighedsområdet.

Der er foretaget mindre væsentlige ændringer i afsnittene om hhv. håndtering af smitte og test samt brug af værnemidler.

Hent den nye udgave af retningslinjerne om COVID-19 (pdf)

 

Senest opdateret 04-03-2021

Kontakt

Anders Søberg
Specialkonsulent

Kontakt

Maria Cramer Holck Larsen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her