Ny sektion om hjælpemidler på Socialstyrelsen.dk

18-11-2021

Afsnittet om hjælpemiddelområdet på Socialstyrelsen.dk er blevet gennemgribende revideret. Læs om lovgivningen og bliv introduceret til relevante metoder i dialogen med borgeren. Se, hvad der gælder om indkøb og få inspiration til, hvad du kan bruge Hjælpemiddelbasen til i dit arbejde. Og meget mere!

Fra strømpepåtagere og emballageåbnere til indretning af hjemmet, proteser og højtudviklet informationsteknologi.

Hjælpemidler spænder meget vidt, og det rette hjælpemiddel kan lette tilværelsen betydeligt for mange borgere, der har en større eller mindre funktionsnedsættelse. Eller måske være helt afgørende for, at hverdagen overhovedet kan fungere.

Det kan handle om tryghed i hverdagen eller bevarelsen af selvhjulpenhed i forskellige situationer. Det kan også være den faktor, der gør, at man kan forblive i eget hjem eller bestride et job, selvom man har et handicap – synligt eller usynligt.

Fokus på ressourcer og muligheder

Men hvordan kan man i praksis gribe det an, når man som fagperson skal afdække en borgers behov og finde det helt rigtige hjælpemiddel? Hvilke begreber er gode at kende, hvordan laves en god kravspecifikation, og hvilke standarder bruges på området?

Det og meget mere kan man nu få en introduktion til på Socialstyrelsen.dk, hvor siderne om hjælpemidler netop er blevet gennemgribende revideret.

”I de senere år er der kommet et endnu større fokus på, at vi tænker i ressourcer og muligheder på ældre- og handicapområdet. Her kan hjælpemidler have fantastisk stor betydning for den enkelte. Og nogle gange skal der ikke meget til for at løfte livskvaliteten eller åbne nye døre, når det gælder uddannelse og beskæftigelse. Her håber vi, at de nye sider på Socialstyrelsen.dk kan være til inspiration,” siger kontorchef Sanna Dragholm, Socialstyrelsen. 

Det kan du læse om

Ud over en grundig indføring i de væsentlige aspekter af hjælpemidler som fagområde, herunder egnede metoder og redskaber i dialogen med borgeren, kan man bl.a. også læse om de juridiske rammer for tildelingen af hjælpemidler. Som følge af sektoransvarlighedsprincippet bevilges hjælpemidler således efter forskellige bestemmelser på social-, sundheds-, beskæftigelses- samt skole- og uddannelsesområdet.

De nye sider beskriver også den offentlige praksis omkring hjælpemidler. Her kan man fx læse om Ankestyrelsens lovfortolkende rolle på området og se, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med indkøb.

Endelig rummer siderne en liste over relevante udgivelser fra Socialstyrelsen samt en beskrivelse af styrelsens rolle på området. Her fortælles bl.a. om de netværk, styrelsen faciliterer, som retter sig mod fagpersoner inden for fire specifikke hjælpemiddelområder - Bil, Bolig, Kommunikation og SidLigGodt. Netværkene foregår primært online, men der holdes også årlige møder med særlige temaer. Alle netværk er alle åbne for nye deltagere.

Der gives også en introduktion til den store database, Hjælpemiddelbasen, med over 85.000 hjælpemidler og hvordan den kan bruges i hverdagen.

Se de nye sider om hjælpemiddelområdet

 

 

Senest opdateret 18-11-2021

Vidste du….

WHO har skærpet deres fokus på hjælpemiddelområdet og vedtog i 2018 resolutionen ”Improving access to assistive technology”.

Hent resolutionen hos WHO (pdf)

På baggrund af resolutionen udkommer i 2022 en global rapport om adgangen til hjælpemidler (GReAT).

Kontakt

Thomas Lyhne
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her