Ny projektberegning og opdaterede priser i SØM

17-06-2021

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) er blevet opdateret. Der er tilføjet en beregning af behandlingsindsats for børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd, og priserne på en række områder – bl.a. kriminalforsorg – er opdateret. Det er også blevet lettere at finde effektviden fra vidensdatabasen.

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) hjælper kommunerne med at foretage systematiske vurderinger af de budgetøkonomiske konsekvenser ved sociale indsatser. Hensigten er samtidig at understøtte et mere langsigtet blik på sociale investeringer. Modellen er netop blevet opdateret på en række områder.

Læs mere om SØM

Ny projektberegning af en konkret indsats
Den nye udgave af SØM er udvidet med en beregning af de budgetøkonomiske konsekvenser af behandlingsindsats for børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd i perioden 2014-2018.

Beregningen viser blandt andet, hvordan behandlingsindsatsen fx påvirker børnenes og de unges forbrug af sociale foranstaltninger i de følgende år. Som bruger har du mulighed for at justere i estimaterne i SØM med din egen viden om indsatsen og målgruppen.

Resultatet af beregningen fremgår også i Socialstyrelsens vidensopsamling (2021) om behandlingsindsatsen.

Læs om vidensopsamlingen om seksuelt overskridende adfærd

Opdaterede priser på kriminalforsorg mv.

Den justerede udgave af SØM rummer opdaterede priser på de ydelser og aktiviteter, der vedrører områderne politi, retsvæsen og kriminalforsorg:

  • Dom for indbrud, tyveri og hærværk
  • Dom for volds- og sædelighedsforbrydelser
  • Dom for overtrædelse af færdselsloven og andre særlove
  • Fængselsdage

De nye priser fremgår af vidensdatabasen og er beskrevet nærmere i den tilhørende dokumentation. Hvis du tidligere har lavet beregninger i SØM om kriminalitet og kriminalforsorg, kan det være en fordel at gentage beregningen med de opdaterede priser for at få et mere retvisende resultat.

Der er også opdaterede priser på sociale serviceydelser for voksne, sundhedsydelser, skat af indkomst og sociale foranstaltninger til børn og unge.

Læs dokumentation af de nye priser her

Forbedret funktionalitet og præsentation af effektviden

Endelig er der tilføjet en række nye funktioner i beregningsrammen:

  • Nyt trin vedr. valg af aktør, som gør det lettere at lave en beregning baseret på forvaltningerne i din egen kommune
  • Forbedret præsentation af studier og effektstørrelser for den valgte målgruppe, som gør det lettere for dig at finde de mest relevante studier og effektmål, der kan bruges som input til at fastsætte succesraten i din egen beregning
  • Ny funktion, hvor man skal vælge antal år med konsekvenser, der medregnes for hvert forløb. Formålet med funktionen er at hjælpe med at sikre, at der vælges den mest hensigtsmæssige periode for beregningen.

Hent den nyeste version af SØM

Vidensdatabasen
I SØM kan du finde en database med omfattende viden om en lang række målgrupper og indsatser på socialområdet.

Vidensdatabasen kan både bruges som inspiration til egne SØM-beregninger og til at opnå generel viden om målgrupper og indsatser på socialområdet.

Læse mere om SØMs vidensdatabase

 

Senest opdateret 17-06-2021

Hold dig ajour

Bliv opdateret, når der kommer en ny version af SØM og følg med i sidste nyt om uddannelse, arrangementer og den videre udvikling af modellen.

Tilmeld dig SØM-nyheder

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her