Ny platform om handicap og beskæftigelse

12-08-2021

Mange borgere med handicap har arbejdsevne, men har brug for støtte for at realisere den. En ny platform på Socialstyrelsen.dk giver indblik i de mange muligheder for at støtte mennesker med særlige behov på arbejdsmarkedet. Tjek rækken af skræddersyede indsatser og læs om understøttende teknologier, love og økonomi.

For at mestre arbejdslivet med et handicap vil der ofte være brug for støtte i en eller anden udstrækning. Den viden, der findes om beskæftigelsesmuligheder og støttebehov, er imidlertid fragmenteret og kan være svær at finde frem til.

Det bliver der nu rådet bod på med den nye vidensplatform Handicap og beskæftigelse på Socialstyrelsen.dk. Platformen har fokus på det almindelige arbejdsmarked og henvender sig til kommunale sagsbehandlere og ledere i jobcentre og socialforvaltninger, arbejdsgivere og HR-medarbejdere samt handicaporganisationer og mennesker med særlige behov.

For at gøre platformen så målrettet og anvendelig som muligt tages der afsæt i specifik viden om autisme, erhvervet hjerneskade, psykiske vanskeligheder, udviklingshæmning og synshandicap.

Skræddersyede indsatser og cases

På platformen kan du få viden om handicapspecifikke behov og inspiration til, hvad der skal til for, at den enkeltes kompetencer, ressourcer og potentialer kan komme bedst muligt i spil i jobbet. Der er blandt andet en beskrivelse af en række skræddersyede indsatser og teknologier til særlige behov og en omfattende oversigt over støtteordninger generelt og relevante love.

Nye teknologiske løsninger kan understøtte empowerment og selvhjulpenhed hos medarbejdere, der har et handicap. Det kan være alt lige fra almindelige teknologier som smartphones og tablets til specialdesignede fysiske hjælpemidler eller kognitive støttefunktioner i form af apps. Platformen guider til, hvordan forskellige former for teknologi kan være en støtte i jobbet.

En barriere for, at personer med særlige behov kommer i beskæftigelse, kan være manglende forventninger hos arbejdsgiveren, jobcentermedarbejderen og personen selv til, at det kan lade sig gøre – og med succes. På platformen finder du en række små film med cases, hvor arbejdsgivere fortæller om deres positive erfaringer med at have medarbejdere med særlige behov ansat, men også om de forbehold, de havde i starten.  

Økonomiske gevinster

Der er både menneskelige og samfundsøkonomiske gevinster ved at få flere personer med handicap ud på arbejdsmarkedet. For den enkelte kommune kan der også være gevinster i form af færre udgifter til offentlig forsørgelse.

På platformen kan du læse, hvordan forskellige indsatser, der har til formål at støtte mennesker med handicap i at opnå eller fastholde beskæftigelse eller uddannelse, påvirker den offentlige økonomi.

Gå til platformen om handicap og beskæftigelse

Informationsmøder online

I slutningen af september vil der blive afholdt to informationsmøder om platformen for kommunale ledere og medarbejdere og handicaporganisationer samt tre webinarer for arbejdsgivere. Der udsendes en særskilt nyhed, når datoerne er fastlagt.

Om platformen

Platformen Handicap og beskæftigelse er udarbejdet i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, VIVE og Implement.

Platformen er bl.a. baseret på en systematisk litteraturgennem­gang og under inddragelse af handicaporganisationer, borgere, jobcentre, socialforvaltninger, arbejdsgivere m.fl.

De økonomiske beregninger er udarbejdet i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM.

Læs mere om baggrund og vidensgrundlag

Senest opdateret 12-08-2021

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her