Ny evaluering: Mentalisering i arbejdet med anbragte børn og unge

05-01-2021

Indsatserne Robusthedsprogrammet og Mentaliseringsguiden er blevet afprøvet på en række anbringelsessteder. Resultaterne for de deltagende børn og unge dokumenteres i en ny rapport. Samtidig udgives tre øvrige rapporter, der beskriver implementeringen, fideliteten og omkostningerne ved de to mentaliseringsbaserede indsatser.

Anbragte børn og unge har ofte oplevet omsorgssvigt og kan derfor have en skrøbelig mentaliseringsevne. Evnen til at mentalisere er samtidig central for at kunne tage bestik af andre, aflæse deres motiver og gøre sig forestillinger om forholdet mellem mennesker, og om sig selv i forhold til andre.

Ved at styrke anbragte børn og unges mentaliseringsevne kan det derfor forventes, at deres muligheder for bl.a. at indgå i meningsfulde sociale relationer og undgå konflikter øges, og at de også på længere sigt får bedre muligheder for at fastholde en uddannelse eller et arbejde.

Det er baggrunden for, at der i satspuljeaftalen for 2017 blev afsat midler til at afprøve de to mentaliseringsbaserede indsatser Robusthedsprogrammet og Mentaliseringsguiden på 14 anbringelsessteder blandt børn og unge i alderen 12 til 23 år.

Resultaterne af afprøvningen er nu beskrevet som led i evalueringen.

Resultaterne af afprøvningen

Evalueringen af anbringelsesstedernes arbejde med enten robusthedsprogrammet eller Mentaliseringsguiden kan tyde på nogle positive tendenser i de unges evne til at mentalisere andres følelser ud fra ansigtsudtryk, og nogle positive tendenser i den generelle socioemotionelle udvikling. Derudover finder evalueringen kun få ændringer i de unges evne til at mentalisere.

Det fremgår også af evalueringen, at mens de kvantitative data ikke entydigt kan afgøre, om der sker en forbedring eller ej i de unges evne til at mentalisere henover projektperioden, er medarbejderne generelt positive omkring arbejdet med indsatserne. De oplever blandt andet, at indsatserne har skabt et fælles sprog, at de selv er blevet mere mentaliserende over for børnene og de unge, og at børnene og de unge er positive omkring den nye tilgang.

De to mentaliseringsindsatser

  • Mentaliseringsguiden udbydes af Center for Mentalisering og indeholder konkrete pædagogiske redskaber og modeller, som er tiltænkt fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge. Indsatsen løber over 2,5 år og 11 anbringelsessteder har deltaget i afprøvningen af indsatsen.

  • Robusthedsprogrammet udbydes af Komiteen for Sundhedsoplysning og indeholder viden og værktøjer om tanker, følelser og mentalisering som fokuserer på, at målgruppen af børn og unge bliver bedre til at håndtere udfordringer i livet. Indsatsen løber over et halvt år og 3 anbringelsessteder har deltaget i afprøvningen af indsatsen.

Om evalueringen

Den samlede evaluering består af fire rapporter, der går i dybden med henholdsvis resultatdokumentation, implementering, fidelitet og omkostningsvurdering af indsatserne.

Evalueringen er udarbejdet af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og VIA University College for Socialstyrelsen.

Evaluator tager et generelt forbehold overfor, at der er en række begrænsninger i data, bl.a. pga. frafald og uens implementering.

Rapport: Resultatdokumentation af to mentaliseringsindsatser

Rapport: Vurdering af fideliteten

Rapport: Erfaringer med implementeringen

Rapport: Omkostningsvurdering

 

Senest opdateret 05-01-2021

Kontakt

Pernille Holzmann Poulsen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her