Nu kan I søge om hjælp til at implementere MOVE - effektiv rusmiddelbehandling til unge

07-04-2021

MOVE er en metode til behandling af unges rusmiddelbrug, som har vist bemærkelsesværdig god effekt. Ansøg om at få gratis kompetenceudvikling og hjælp til Implementeringen fra Socialstyrelsen. Ansøgningsrunden er åbnet i dag 8. april, og ansøgningsfristen er 7. maj 2021.

For nogle unge er det at prøve rusmidler en enkeltstående oplevelse, mens andre unge prøver det gentagne gange eller udvikler et problematisk brug. Unge udgør en stor andel af de borgere, der bliver indskrevet i rusmiddelbehandling. En række kommuner har afprøvet metoden MOVE med særdeles gode resultater, der fastholdes over tid.

Ny ansøgningsrunde

MOVE er en effektiv metode til rusmiddelbehandling og er specifikt målrettet unge mellem 15 og 25 år. Socialstyrelsen støtter aktuelt udbredelsen af MOVE ved at tilbyde gratis rådgivningsforløb til kommuner, der ønsker at anvende metoden, og vi åbner derfor for en ny ansøgningsrunde.

Hvad er MOVE?

MOVE har vist gode resultater i den individuelle, ambulante behandling af unge i alderen 15 til 25 år, der har et behandlingskrævende misbrug af rusmidler. Halvdelen af de unge er stoffrie ni måneder efter indskrivning, trivslen er øget, de har færre opmærksomhedsproblemer, og de begår mindre kriminalitet.

I indsatsen bruges en kombination af den motiverende samtale og kognitiv adfærdsterapi i metodestringent og manualbaseret form. Supplerende elementer er blandt andet opfølgende behandling, gavekort for fremmøde, sms-påmindelser, statusbreve samt behandlingsplaner, hvor målene formuleres sammen med den unge.

Praktiske informationer

Ansøgningsrunden er netop åbnet i dag den 8. april 2021.

Målgruppen for ansøgningsrunden er kommuner, der ønsker at udvikle deres misbrugsbehandling med værktøjer skræddersyet til at hjælpe unge med et problematisk forbrug af stoffer.

Yderligere oplysninger og ansøgningsmateriale

Fristen for ansøgning er 7. maj 2021.

Se kort projektbeskrivelse for udbredelsen af MOVE

Udbredelsen af MOVE sker som led i Udviklings- og InvesteringsProgrammet på voksenområdet.

Læs mere om Udviklings- og InvesteringsProgrammet

Senest opdateret 08-04-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her