National YLS/CMI-dag

29-06-2021

Arbejder du med forebyggelse af ungdomskriminalitet? Socialstyrelsen afholder national YLS/CMI-dag den 9. september 2021. Dagen henvender sig både til brugere af redskabet YLS/CMI og andre, som arbejder med kriminalitetstruede unge og unge med en kriminel adfærd.

Socialstyrelsen inviterer til en national YLS/CMI-dag den 9. september. Formålet med dagen er bl.a. at danne netværk og give mulighed for erfaringsudveksling på tværs af kommuner og institutioner, som allerede arbejder med dokumentationssystemet YLS/CMI, eller som er interesserede i at bruge det.

Hvad er YLS/CMI?

Youth Level of Service – Case Management Inventory (YLS/CMI) er et valideret redskab, som anvendes til at vurdere risikoen for recidiv (tilbagefald) for kriminalitetstruede unge og unge med en kriminel adfærd mellem 12-17 år.

YLS/CMI kan både bruges til screening, planlægning og dokumentation og kan derfor være et godt redskab til at målrette indsatsen og dokumentere, om den unges risiko for kriminel adfærd reduceres eller øges.

Det kan du opleve på YLS/CMI-dagen

På dagen vil Vejle Kommune holde et oplæg om, hvordan de bruger YLS/CMI i forbindelse med sager i Ungdomskriminalitetsnævnet, og et medlem af Ungdomskriminalitetsnævnet vil fortælle, hvordan redskabet kan bidrage til at kvalificere sager i nævnet.

Derudover vil der være mulighed for at arbejde med redskabet på en dansk case og for at høre et oplæg om Kriminalforsorgens brug af screeningsredskabet LS/RNR i forhold til de yngre målgrupper og deres resocialisering.

Dagen henvender sig både til certificerede brugere, trænere og til andre fagpersoner, der er interesserede i at få kendskab til YLS/CMI. 

Læs mere om redskabet YLS/CMI

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfristen er 25. august. Der er plads til ca. 50 deltagere, og tilmelding foregår efter først til mølle-princippet. Det er gratis at deltage.

Yderligere oplysninger og tilmelding til national YLS/CMI-dag

Programmet for dagen vil være tilgængeligt i kalenderen på socialstyrelsen.dk senere på sommeren.

 

 

Senest opdateret 29-06-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her