National temadag om anbragte børn og unges skolegang

06-10-2021

I Socialstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil vi gerne inspirere til, at social- og skoleområdet samarbejder tættere om at give anbragte børn og unge en bedre skolegang. Sammen kan vi gøre det bedre! Få nye input, når vi holder national temadag den 7. december.

Socialstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer aktører på social- og skoleområdet til en national temadag om anbragte børn og unges skolegang, så sæt kryds i kalenderen den 7. december 2021 og vær med på dagen!

Det kan du opleve

Hør tidligere anbragte unge fortælle om, hvad der giver positive oplevelser med at lære og lyst til at gå i skole. Lyt med, når udvalgte kommuner deler deres foreløbige erfaringer med at styrke anbragte børn og unges læring i skolen, og få viden om de juridiske rammer.
Og få præsenteret fagligt materiale, som kan inspirere din kommune i arbejdet med at styrke læringsmiljøet for anbragte børn og unge, så de på sigt får en mulighed for at skabe sig et godt voksenliv.

Kom og bliv inspireret og lær af andre kommuner – og del gerne ud af din kommunes viden om, hvordan man kan styrke anbragte børn og unges skolegang.

Det praktiske

Endeligt program udsendes i oktober. Tilmeldingen er åben nu og foregår efter først til mølle-princippet, dog maksimum fire deltagere pr. kommune. Deltagelse er gratis.

Tilmeldingsfristen er 23. november kl. 12.

Temadagen foregår hos Comwell H.C. Andersen Odense, kl. 10 - 15.

Tilmelding til national temadag 7. december

Vidste du…

Kun halvdelen af alle anbragte børn og unge tager folkeskolens afgangseksamen efter 9. klasse, og de, der gør, ligger i gennemsnit to karakterer lavere end deres jævnaldrende. Fem år efter har kun 22 procent gennemført en ungdomsuddannelse.

Senest opdateret 06-10-2021

Kontakt

Iben Attrup Nielsen
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her