Kursus i SSP-rammens handleplan

05-05-2021

Er du ansat i en kommune og arbejder primært med SSP-samarbejdet? Så vær opmærksom på SSP-uddannelsen, der giver en bred opkvalificering til jer, der arbejder med kriminalitetsforebyggelse i lokalområdet. Vi tilbyder nu tilvalgsmodul 1 med fokus på SSP-rammens handleplan. Kurset holdes 28.- 29. juni 2021.

Socialstyrelsen udbyder en national SSP-uddannelse, som har til formål at styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde og understøtte en fælles tilgang på tværs af myndighederne.

Uddannelsen, der består af et grundmodul og en række tilvalgsmoduler, giver bred opkvalificering til dig, der arbejder med at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Der er fokus på, at SSP-samarbejdets centrale medarbejdere opkvalificeres og sammen med de lokale SSP-medarbejdere får redskaber til at forebygge ungdomskriminalitet.

Er du en central SSP-medarbejder i en kommune, er det måske dig, der skal have SSP-uddannelsens tilvalgsmodul 1 med fokus på SSP-rammens handleplan. Tilvalgsmodulet tilbydes som et kursus over to undervisningsdage og finder sted 28.-29.  juni 2021.

Indholdet i tilvalgsmodulet

Formålet med tilvalgsmodul 1 er at styrke deltagerne i at udarbejde en god handleplan for SSP-samarbejdet i egen kommune med udgangspunkt i den nye og fælles ramme for dette samarbejde.

Rammen beskriver formålet og målgrupper for SSP-samarbejdet, anbefalinger til organisering og samarbejdsflader samt anbefalinger til en lokal handleplan.   

Tilvalgsmodulet omhandler fire centrale temaer i SSP-rammens handleplan:

  • Formål og konkrete mål for indsatsen
  • Konkrete indsatser inkl. målgrupper for indsatsen
  • Organisering og forankring af indsatsen
  • Opfølgning og evaluering af indsatsen

SSP-rammen er beskrevet på Justitsministeriets hjemmeside:

Hent rammen for SSP-samarbejdet (pdf)

Praktiske oplysninger

Bemærk, at det er en generel forudsætning for deltagelse i SSP-uddannelsens moduler, at SSP udgør en central del af din arbejdsfunktion, samt at deltagelse er efter aftale med egen leder.

Tilvalgsmodul 1 er specifikt målrettet SSP-medarbejdere, som har konkrete opgaver med at understøtte en SSP-handleplan i egen kommune eller skal til at arbejde med det.

Det forventes, at deltagerne har deltaget i SSP-uddannelsens grundmodul eller har tilegnet sig en tilsvarende viden. 

SSP-uddannelsen afvikles virtuelt over Zoom. Det er gratis at deltage.

Tilmelding til SSP- uddannelsens tilvalgsmodul sker ved at skrive til følgende mailadresse:  SSPuddannelse@socialstyrelsen.dk.  

Tilmeldingsfristen er 1. juni. Kommunerne kan tilmelde op til tre deltagere og tilmelding foregår efter først til mølle-princippet. Der er plads til ca. 30 deltagere i alt.

Læs mere om SSP-uddannelsen her

Senest opdateret 05-05-2021

Flere tilvalgsmoduler på vej

Socialstyrelsen er i gang med at udvikle flere tilvalgsmoduler til SSP-uddannelsen.

Vi forventer at tilbyde kurser to gange årligt.

Kontakt

Rebecca Degn í Haraldsstovu
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her