Kortlægning af kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet

20-04-2021

Hvad kendetegner kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet? Hvad bidrager til at styrke sagsbehandlingen, og hvor er der særlige udfordringer? Det er nogle af de spørgsmål, der tages op i en ny vidensopsamling.

VIVE har for Socialstyrelsen lavet en kortlægning af viden om kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet.

Kortlægningen er lavet for bl.a. at bidrage til Socialstyrelsens igangværende arbejde med at udvikle og sikre kvaliteten i den kommunale sagsbehandling på børne- og ungeområdet.

Kortlægningen har særligt fokus på sagsprocesser og tager afsæt i Socialstyrelsens fire pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen: faglig udredning, valg af indsats, opfølgning og inddragelse. Dertil kommer et femte fokusområde om styring og faglig ledelse samt visse andre tematikker, som kortlægningen har afdækket.

Kortlægningen er baseret på et systematisk og omfattende litteraturstudie af danske publikationer udgivet siden 2010.

Resultater fra rapporten

Rapportens forståelse af kvalitet er knyttet til, at sagsbehandlingen skal bidrage til at forbedre børns og unges trivsel og udvikling, jf. formålsparagraffen til kapitel 11 i serviceloven.

Konkret synes kvaliteten i sagsforløbet på børne- og ungeområdet at være påvirket af en række faktorer. Rapporten peger bl.a. på disse overordnede elementer som afgørende for kvaliteten i sagsbehandlingen:

  • Helhedsorienteret sagsbehandling, der medtænker hele barnets/den unges og familiens situation og hverdagsliv
  • Tidlig og grundig udredning af barnets/den unges og familiens udfordringer og ressourcer
  • Tidlig og løbende inddragelse af barnet/den unge og familien i sagsbehandlingen og indsatser samt inddragelse af barnets perspektiv i sagsprocessen
  • Faglig kontinuitet i sagsbehandlingen
  • Sikring af socialfaglig systematik og dokumentation, der er meningsfuldt integreret i sagsbehandlingsprocessen
  • Velfunderet teoretisk viden om psykologiske og sociologiske begreber samt omfattende viden om regler og lovgivning.

Mere specifikt nævnes bl.a. også systematisk håndtering af underretninger, eksempelvis i en specialiseret visitationsenhed, samt brug af handleplanen som et aktivt redskab til at følge barnet eller den unges udvikling og til at vurdere, om indsatser skal forsætte eller ændres.

Det fremgår også af rapporten, at en del af de udfordringer, som tidligere forskning har kortlagt, fortsat er tilstede. Der er således fortsat udfordringer med den juridiske kvalitet af sagsbehandlingen, vilkårlighed, manglende kvalifikationer og ikke mindst manglende inddragelse af børn, unge og familier i egen sag.

Hent rapport om kvalitet i sagsbehandlingen

Det er hensigten med rapporten, at den skal tjene som et vidensbidrag til alle, der arbejder med sagsbehandling på børne- og ungeområdet.

Senest opdateret 20-04-2021

Kontakt

Marlene Quisgaard Trentel
Leder af Sagsbehandling og Myndighed

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her