Konference: Børn og unge med handicap

12-10-2021

Styrket samarbejde og bedre uddannelse. Det er de overordnede emner, der er på dagsordenen den 10. februar, når Socialstyrelsen, KL og Komponent afholder konference på Nyborg Strand om børn og unge med handicap. Vær med og tag del i drøftelserne om to højaktuelle temaer.

Børn og unge med handicap og deres familier har brug for at få en relevant og tilstrækkelig støtte, så livet med et handicap ikke bliver en forhindring for et godt barndoms- og ungdomsliv. Som alle andre har børn og unge med handicap meget at bidrage med til fællesskabet, og det skal vi understøtte så godt som muligt.

Det er i fokus, når Socialstyrelsen, KL og Komponent den 10. februar 2022 afholder en stor konference på Nyborg Strand om børn og unge med handicap. To meget aktuelle temaer er på dagsordenen, nemlig dels hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem familier og fagprofessionelle, og dels hvordan vi kan understøtte en bedre fastholdelse af unge med funktionsnedsættelser i skole og uddannelse.

Det kan du opleve på dagen

Samarbejdet mellem familier og fagpersoner

Udfordringer for børn og unge med handicap kan være komplekse og kræver forskellige fagligheder til at støtte barnet og familien. De fagprofessionelle kan have forskellige perspektiver og vurdere børnenes funktionsniveau og støttebehov forskelligt. Så hvordan lykkes vi med bedre koordination i sagsbehandling og indsatser, der inddrager både familier, søskende og barnet/den unge med handicap?

Til konferencen sætter vi blandt andet fokus på, hvordan Socialstyrelsen arbejder med bedre koordination og inddragelse af børn og unge med autisme. Vi skal også høre et oplæg om vellykket samarbejde mellem kommuner og forældre, som giver os lærerige vinkler på, at vi skal huske, at det er ude i familierne, i fritidslivet og i skolen/daginstitutionen, børnelivet med handicap leves.

Unge med handicap støttes i skole og uddannelse

At gennemføre folkeskolen og en ungdomsuddannelse er en vigtig del af unges identitetsskabelse og af overgangen til et mere selvstændigt unge- og voksenliv.

Antallet af unge med handicap, der gennemfører eller er i gang med en ungdomsuddannelse, er dog markant lavere sammenlignet med jævnaldrende unge uden handicap.

Unge med handicap oplever forskellige udfordringer og barrierer for at kunne starte på og senere gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Udfordringerne relaterer sig både til strukturelle, sociale og personlige forhold.

På konferencen får vi forskellige bud fra forskning og praksis på, hvordan vi kan understøtte de unges skolegang og uddannelse ved at sætte fokus på organisatoriske rammer, koordination og den unges egne mestringskompetencer.

Det praktiske

Målgruppen til konferencen er ledere, sagsbehandlere, konsulenter, familiebehandlere, døgninstitutionsmedarbejdere, medarbejdere på specialskoler og andre med interesse for området.

Deltagelse koster 1.975,00 (ekskl. moms). Tilmeldingen foregår hos Komponent, hvor man også kan se det fulde program.

Tilmeldingsfristen er 3. december. Såfremt konferencen ikke er overtegnet, kan man tilmelde sig efter fristens udløb.

Se program og tilmeld dig hos Komponent

Det er muligt at deltage med en stand. Læs mere hos Komponent:

Sådan får I en stand på konferencen

Senest opdateret 12-10-2021

Kontakt

Sine Jongdahl Kolind Møller
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her