Kommuner kan igen søge om hjælp til at implementere MOVE - effektiv rusmiddelbehandling til unge

17-06-2021

MOVE er en metode til behandling af unges rusmiddelbrug, som har vist bemærkelsesværdig god effekt. Ansøg om at få gratis kompetenceudvikling og hjælp til implementeringen fra Socialstyrelsen. Ansøgningsrunden åbner 17. juni, og ansøgningsfristen er 24. september.

For nogle unge er det at prøve rusmidler en enkeltstående oplevelse. Andre unge bruger det gentagne gange, og nogle udvikler et problematisk forbrug. Unge udgør i dag en stor andel af de borgere, der bliver indskrevet i rusmiddelbehandling.

En række kommuner har afprøvet metoden MOVE med særdeles gode resultater, der fastholdes over tid.

Ny ansøgningsrunde

Socialstyrelsen støtter udbredelsen af MOVE ved at tilbyde gratis rådgivningsforløb til kommuner, der ønsker at anvende metoden, og vi åbner derfor for en ny ansøgningsrunde.

Det er sidste gang inden for gældende bevilling, at forløbene tilbydes. Aktuelt vides det ikke, om det bliver muligt at tilbyde forløbene igen.

Hvad er MOVE?

MOVE er en effektiv metode til rusmiddelbehandling og er specifikt målrettet unge mellem 15 og 25 år. MOVE har vist gode resultater i den individuelle, ambulante behandling.

Halvdelen af de unge er stoffrie ni måneder efter indskrivning, trivslen er øget, de har færre opmærksomhedsproblemer og de begår mindre kriminalitet.

I indsatsen bruges en kombination af den motiverende samtale og kognitiv adfærdsterapi i metodestringent og manualbaseret form. Supplerende elementer er blandt andet opfølgende behandling, gavekort for fremmøde, sms-påmindelser, statusbreve samt behandlingsplaner, hvor målene formuleres sammen med den unge.

Praktiske informationer

Ansøgningsrunden åbnes den 17. juni 2021.

Målgruppen for ansøgningsrunden er kommuner, der ønsker at udvikle deres misbrugsbehandling med værktøjer skræddersyet til at hjælpe unge med et problematisk forbrug af stoffer.

Se, hvordan du søger og hent ansøgningsmaterialet

Fristen for ansøgning er den 24. september 2021.

Læs mere om udbredelsen af MOVE

Senest opdateret 17-06-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her