Kender du SSP-uddannelsen?

22-06-2021

Er du ansat i en kommune og arbejder primært med SSP? Eller er du i politiet og indgår direkte i SSP-samarbejdet? Så vær opmærksom på SSP-uddannelsen, der giver en bred opkvalificering til jer, der arbejder med kriminalitetsforebyggelse i lokalområdet. Uddannelsen er kort, gratis og målrettet. Næste tilmeldingsfrist: 19. august 2021.

Socialstyrelsen udbyder en national SSP-uddannelse, som har til formål at styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde og understøtte en fælles tilgang på tværs af myndighederne.

Uddannelsen, der består af et grundmodul og en række tilvalgsmoduler, giver bred opkvalificering til dig, der arbejder med at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Der er fokus på systematik og helhedsorientering i indsatsen, og du får viden og konkrete redskaber til at opfange tendenser og signaler i lokalmiljøet.

Er du en af din kommunens centrale SSP-medarbejdere eller ansat hos politiet med direkte kontakt til den kommunale SSP-indsats, er det måske dig, der skal være med denne gang. Vi har netop åbnet for ansøgningerne til næste grundmodul med frist 19. august 2021. 

SSP-uddannelsens grundmodul

Formålet med SSP-uddannelsens grundmodul er at styrke deltagerne i at varetage en koordinerende og udførende funktion i SSP-samarbejdet,

Modulet består af en forberedelsesdag, to undervisningsdage og et opfølgningsmøde. Der er fire overordnede temaer:

  • Rammerne for SSP-samarbejdet og funktionen som central medarbejder i SSP-samarbejdet.
  • Helhedsorienteret og vidensbaseret tilgang
  • Systematisk SSP-samarbejde omkring aktuelle problemstillinger.
  • Jura og Implementering i praksis (opfølgningsdag)

I forbindelse med alle temaerne vil undervisningen blive tilrettelagt, så deltagernes egen praksis i kommuner og hos politiet bliver inddraget i undervisningen.

Praktiske oplysninger

Grundmodulet blev afviklet i alle landets politikredse i 2020. I år tilbydes grundmodulet på nationalt plan, dels til nye SSP-medarbejdere, dels til erfarne SSP-medarbejdere, der ikke nåede at deltage i 2020. Bemærk, at det er en forudsætning for deltagelse, at SSP udgør en central del af din arbejdsfunktion, samt at deltagelse er efter aftale med egen leder.

SSP-uddannelsen afvikles i Odense på Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C. Det er gratis at deltage.

  • Forberedelsesmødet afholdes 1. september kl. 9.00-12.00
  • Grundmodulet afholdes 15.- 16. september kl. 9.00-15.00
  • Opfølgningsmødet afholdes 7. oktober kl. 9.00-12.00

Tilmelding

Tilmelding til SSP- uddannelsens grundmodul sker ved at skrive til følgende mailadresse: SSPuddannelse@socialstyrelsen.dk.

Tilmeldingsfristen er den 19. august og forgår efter først til mølle-princippet. Der er plads til ca. 30 deltagere. Hvis der er for mange tilmeldinger, fordeler vi pladserne, så vi sikrer en god spredning på tværs af kommuner og politikkredse.

Læs mere om SSP-uddannelsen

Nyheden er opdateret 12. august 2021 med angivelse af ny ansøgningsfrist. Red.

Senest opdateret 12-08-2021

Kontakt

Rebecca Degn í Haraldsstovu
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her