Inspirationsmøde om det sociale frikort

10-11-2021

Socialstyrelsen afholder sammen med KL og Social- og Ældreministeriet et inspirationsmøde om det sociale frikort den 30. november. Hør om samarbejde mellem kommuner og civilsamfund og få svar på spørgsmål om forsøgsordningen. Cabi, Esbjerg Kommune og Kirkens Korshær fortæller om deres erfaringer.

Det sociale frikort er en landsdækkende forsøgsordning, der giver socialt udsatte borgere mulighed for årligt at tjene op til 20.000 kr. skattefrit uden at blive trukket i sociale ydelser.

Det sociale frikort giver på den måde de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at komme i kontakt med arbejdsmarkedet – og dermed også nye chancer for at deltage i samfundets fællesskaber.

Fokus på gode erfaringer og udfordringer

Socialstyrelsen støtter implementeringen af det sociale frikort og inviterer nu sammen med KL og Social-og Ældreministeriet til et inspirationsmøde for kommuner, civilsamfundsorganisationer, institutioner og andre med interesse i ordningen.

På mødet fortæller vi om de muligheder, som forsøgsordningen med det sociale frikort rummer.

Cabi, Esbjerg Kommune og Kirkens Korshær vil give et indblik i deres arbejde med frikortet, og der vil være mulighed for erfaringsudveksling om samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund om anvendelsen og implementeringen af ordningen. Desuden vil Kirkens Korshær fortælle om deres samarbejde med Aalborg Kommune om brugen af det sociale frikort.

Mødet afholdes virtuelt, og der kan stilles spørgsmål til både de to kommuner og Socialstyrelsen på mødet.

Mødet er det andet i en række inspirationsmøder om det sociale frikort. 

Praktiske oplysninger

Mødet holdes den 30, november 2021 kl. 14 til 15.30. Der er tilmeldingsfrist dagen før kl. 12.00, og det er gratis at deltage.

Tilmelding og dagsorden til mødet

Læs mere om det sociale frikort

Senest opdateret 10-11-2021

Kontakt

Mogens Holm Sørensen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her