Inspirationsmøde om det sociale frikort

30-09-2021

Socialstyrelsen afholder sammen med Kommunernes Landsforening og Social- og Ældreministeriet et inspirationsmøde om det sociale frikort den 13. oktober. Få svar på jeres spørgsmål om forsøgsordningen, og hør om Haderslev og Brøndby kommuners erfaringer med visitationen og vejen til beskæftigelse.

Det sociale frikort er en landsdækkende forsøgsordning, der løber til udgangen af 2022. Ordningen giver socialt udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit årligt uden at blive trukket i sociale ydelser.

Det sociale frikort giver på den måde de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at komme i kontakt med arbejdsmarkedet – og dermed også nye chancer for at deltage i samfundets fællesskaber.

Fokus på både udfordringer og gode erfaringer

Socialstyrelsen støtter implementeringen af det sociale frikort og inviterer nu sammen med KL og Social-og Ældreministeriet til et inspirationsmøde for kommuner, organisationer, institutioner og andre med interesse i ordningen.

På mødet fortæller vi om de muligheder, som forsøgsordningen med det sociale frikort rummer.

Der vil være særligt fokus på erfaringsudveksling om anvendelsen og implementeringen af ordningen, og medarbejdere fra Haderslev og Brøndby kommuner vil give et indblik i, hvordan de selv arbejder med frikortet, og deres erfaringer.

Brøndby, der er lykkedes med at komme bredt ud med frikortet, vil særligt fortælle om deres visitation, mens Haderslev vil dele deres positive erfaringer med borgernes konkrete brug af kortet.   

Mødet afholdes virtuelt, og der kan stilles spørgsmål til både de to kommuner, Socialstyrelsen, KL og Social- og Ældreministeriet på mødet.

Mødet er det første i en række forskellige inspirationsmøder om det sociale frikort.

Praktiske oplysninger

Inspirationsmødet finder sted den 13. oktober 2021 kl. 14.30 - 16.00.

Der er tilmeldingsfrist til mødet den 12. oktober kl. 12, og det er gratis at deltage.

Tilmelding og dagsorden til mødet

Læs mere om det sociale frikort

Nyheden er opdateret 6. oktober med en opdatering af tilmeldingsfristen. Red.

Senest opdateret 06-10-2021

Kontakt

Mogens Holm Sørensen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her