Informationsmøde om afprøvning af Low Arousal 2

13-09-2021

Nu kan kommuner og regioner i samarbejde med botilbud for mennesker med udviklingshæmning være med til at afprøve den lovende metode Low Arousel 2 til forebyggelse af magtanvendelse. Kom med og hør mere til vores virtuelle infomøde 20. september 2021.

På botilbud for voksne med udviklingshæmning er forebyggelse af udadreagerende adfærd og voldsomme episoder - og dermed magtanvendelser - helt central i den pædagogiske indsats.

Low Arousal 2 (LA2) har vist lovende resultater som forebyggelsesmetode, og der igangsættes derfor nu et projekt, hvor botilbud for voksne med udviklingshæmning får mulighed for at afprøve og implementere LA2 i deres praksis. Projektet gennemføres i 2022-24 i regi af Udviklings-og Investeringsprogrammet. 

Er I nysgerrige eller overvejer I, om afprøvningen af metoden Low Arousel 2 (LA2) er noget for jer, er det muligt at blive klædt mere på, når Socialstyrelsen afholder et virtuelt informationsmøde den 20. september. Kommuner og regioner i samarbejde med botilbud kan ansøge om at få del i en pulje, der dækker ens udgifter til deltagelse i afprøvningen.

Det kan du opleve på informationsmødet

På mødet fortæller vi nærmere om:

  • Projektet generelt, og hvad det indebærer at være en del af et afprøvningsprojekt i regi af Udviklings- og Investeringsprogrammet
  • Hvad det kræver at indgå i afprøvning og evaluering af metoden LA2 i samarbejde med Socialstyrelsen, VIVE, Sopra samt andre kommuner, regioner og botilbud.
  • Hvilke gevinster kan I forvente at få ud af at deltage.

Mødet er gratis, men tilmelding er nødvendig og skal ske senest på dagen kl. 12.00.

Tilmeld dig informationsmødet

Hvem kan være med i projektet?

Som kommune eller region kan I deltage i projektet i samarbejde med en til to botilbud. Der skal søges om deltagelse via den ansøgningspulje, der er udmeldt med ansøgningsfrist den 27. oktober kl. 12.

Puljen er på 10 mio. kr., og det forventes, at fire til otte kommuner/regioner og seks til otte botilbud kan få tilskud fra puljen til at dække omkostninger og udgifter forbundet med deltagelse i afprøvningen og projektet.

Som deltagende kommune, region og botilbud bliver I en del af følgende aktiviteter:

  • Kompetenceudvikling og uddannelse af fagprofessionelle på botilbuddene i metoden LA2
  • Afprøvning og implementering af LA2 som metode.
  • Implementerings- og processtøtte til fagprofessionelle og ledere på botilbuddene samt kommuner og regioner
  • Evaluering af LA2 på botilbud.

Læs mere om puljen, og få adgang til at søge

Mere om projektet og LA2

Projektets formål er at afprøve den danske metode Low Arousal 2 (LA2) til forebyggelse af voldsomme episoder og magtanvendelser på botilbud for voksne med udviklingshæmning.

Metoden har vist lovende resultater og skal nu afprøves systematisk for at finde ud af, om metoden virker til at forebygge disse, for derved at nedbringe antallet af magtanvendelser og skabe bedre trivsel blandt voksne med udviklingshæmning og fagprofessionelle.

Formålet er samtidig at styrke fagligheden blandt fagprofessionelle på botilbud.

Læs mere om Low Arousal 2

Senest opdateret 13-09-2021

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her