Informationsmøde: Nyt projekt om bedre match af barn og anbringelsessted

02-09-2021

Interesserer I jer for den faglige opgave med at skabe det rette match mellem barn og anbringelsessted? Så kan I som kommune søge tilskud til at være med i et nyt udviklingsprojekt sammen med andre kommuner. Hør mere på vores virtuelle informationsmøde 7. september.

Når der sker et sammenbrud i anbringelsen, kan både barnet selv, rådgiveren/sagsbehandleren og anbringelsesstedet opleve, at det skyldes, at barnet ikke var blevet anbragt det rigtige sted. At der med andre ord har været et mismatch mellem barn og anbringelsessted.

Matchning er en kompleks proces, som omfatter mange aspekter – herunder en afdækning af barnets behov, ressourcer og ønsker - men også praktiske forhold som hvilke tilbud, der er til rådighed. Den viden, der findes om området i dag er dog begrænset, og der mangler systematiske metoder og redskaber til at sikre det rette match.

Det bliver der nu rådet bod på med et udviklingsprojekt, der ikke kun skal styrke indsatsen i de kommuner, der deltager, men på sigt føre til en model for et styrket match af barn og anbringelsessted.

Som kommune kan I bringe jeres viden og erfaringer ind og deltage i projektet – og få tilskud til arbejdet – ved at søge den ansøgningspulje, der er udmeldt med ansøgningsfrist 19. oktober kl. 12. Puljen er på 10. mio. kr., og det forventes, at fire til fem kommuner kan få tilskud.

Læs mere om puljen og få adgang til at søge

Informationsmøde 7. september

Er I nysgerrige eller overvejer, om projektet kan være relevant for jer, men vil gerne høre mere, før I tager endelig stilling så deltag på vores virtuelle informationsmøde tirsdag 7. september kl. 14-15.30.

På mødet redegør vi nærmere for projektet og den foreløbige model for styrket match af barn og anbringelsessted, som projektkommunerne skal være med til at videre- og færdigudvikle.

Vi forklarer også, hvad det kræver at indgå i et fælles udviklingsarbejde med Socialstyrelsen og andre kommuner og fortæller, hvad man som kommune selv kan forvente at få ud af at deltage.

Mødet er gratis, men tilmelding er nødvendig og skal ske senest dagen før, dvs. mandag 6. september, kl. 10.

Se programmet og tilmeld dig informationsmødet

Mere om projektet

Socialstyrelsen har på baggrund af en vidensafdækning af området i bl.a. en række kommuner udarbejdet en foreløbig matchningsmodel, der består af syv kerneelementer. Det er denne model, der skal bygges videre på i projektet.
 
Som projektkommune får man mulighed for at styrke sin egen praksis til gavn for de børn og unge i kommunen, der skal anbringes uden for hjemmet. Der vil i tråd med kommende lovgivning være et særligt fokus på inddragelse af barn og forældre i matchningsprocessen, og relevante medarbejdere vil blandt andet modtage kompetenceudvikling i dette.

 

 

Senest opdateret 02-09-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her