Informationsmøde: De nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed

25-03-2021

De nye nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed sætter fokus på forebyggelse, organisering og samarbejde, boligindsatser og det borgerrettede arbejde. Hør mere på Socialstyrelsens virtuelle informationsmøde 12. april. Der vil være indlæg fra social- og ældreminister Astrid Krag og en række oplæg med perspektiver fra praksis.

Housing First-tilgangen har i en årrække været anvendt på hjemløshedsområdet i Danmark. Der er dog potentiale for yderligere udbredelse og forankring af tilgangen, hvor en stabil boligløsning tidligt i forløbet kombineres med en individuel, helhedsorienteret og fleksibel støtte.

Socialstyrelsen udgav derfor i december 2020 de første nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed. Retningslinjerne, der er udarbejdet i samarbejde med en række centrale aktører på hjemløshedsområdet, tager afsæt i Housing First-tilgangen og er baseret på gældende lovgivning og aktuelt bedste viden fra forskning og praksis.

For at præsentere retningslinjerne inviteres alle kommuner og andre interesserede aktører nu til et informationsmøde, hvor der vil være fokus på både indholdet, implementeringen og et praksisrettet perspektiv.

Om de nationale retningslinjer

Retningslinjerne sætter fokus på fire centrale elementer i indsatsen mod hjemløshed:

  • Forebyggelse – fra den generelle forebyggelse til forebyggelse af tilbagevendende hjemløshed. Særligt fokus på forebyggelse af hjemløshed i risikofyldte overgange.
  • Organisering og samarbejde – den kommunale organisering og samarbejdet med væsentlige aktører på området.
  • Boligindsatser – planlægning af boligindsatsen, arbejdet med at gøre en bolig til et hjem og boligfastholdelse.
  • Borgerrettede indsatser – de direkte indsatser til borgeren, herunder hvordan den enkelte kan støttes i en recovery-proces med en rehabiliterende og helhedsorienteret indsats.

Retningslinjerne beskriver samlet set rammerne for god praksis på hjemløshedsområdet, og de giver dermed kommuner og andre aktører et solidt, fælles grundlag for arbejdet på området.

Hent retningslinjerne om indsatsen mod hjemløshed

Om informationsmødet

Informationsmødet finder sted mandag den 12. april kl. 12.00 – 14.00 og afholdes virtuelt.

Informationsmødet er ligesom retningslinjerne primært målrettet kommunale ledere og planlæggere både på myndighedsniveau og leverandørniveau. Andre aktører på hjemløshedsområdet er dog også velkomne til at deltage.

Social- og ældreminister Astrid Krag introducerer retningslinjerne. Herefter vil Socialstyrelsen præsentere indholdet i retningslinjerne og give inspiration til anvendelsen, og senere vil en række repræsentanter fra praksis give deres perspektiver på retningslinjerne.

Praktisk information

Det er gratis at deltage på informationsmødet og kræver ikke forhåndstilmelding. Man deltager i mødet direkte via linket, som er tilgængeligt på Socialstyrelsens kalender:

Få linket til mødet og læs mere om det praktiske

Mødet gennemføres som webinar via Zoom og vil blive optaget og senere lagt op på Socialstyrelsen.dk for at give så mange som muligt adgang til at høre oplæggene. 

 

 

Senest opdateret 25-03-2021

Få rådgivning

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner, der vil styrke deres indsats mod hjemløshed.

Læs mere om tilbuddet

Kontakt

Christina Skøtt-Christensen
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her