Idekatalog om oplevelser for udsatte og ældre

21-06-2021

I marts blev der indgået politisk aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem betalte oplevelser for en række målgrupper. Der er nu udarbejdet et rammepapir og idekatalog for anvendelsen af midlerne.

Mange aktører inden for oplevelsesindustrien har oplevet nedgang i deres omsætning under COVID-19. Samtidig har mange udsatte og sårbare grupper gennemlevet en tid, hvor social isolation har præget hverdagen.

På den baggrund er der pr. 24. marts 2021 indgået politisk aftale om at afsætte midler med det overordnede formål at stimulere omsætningen for virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien gennem betalte oplevelser for udsatte børn, voksne og ældre samt mennesker med handicap.

Udmøntningen

Midlerne fordeles mellem kommuner, regioner og private/selvejende bo-og dagtilbud samt civilsamfundsorganisationer.

Socialstyrelsen står for udmøntningen til regionerne, private/selvejende tilbud og civilsamfundet. Udmøntningen foregår ved direkte tildeling.

Udmøntningen til kommunerne sker via bloktilskuddet. 

Rammepapir og idekatalog

Til inspiration for tilskudsmodtagerne har Social- og Ældreministeriet har udarbejdet et kombineret rammepapir og idekatalog om anvendelsen af midlerne og mulige oplevelsesaktiviteter. Partnerskaberne for hhv. udsatte voksne, udsatte børn, mennesker med handicap og ældre har bidraget til idekataloget.

Rammepapiret/idekataloget er tilgængeligt her på Socialstyrelsen.dk:

Hent rammepapir/idekatalog vedr. oplevelser for ældre og udsatte borgere via oplevelsesindustrien

Den politiske aftale af 24. marts 2021 kan ses på Social- og Ældreministeriets hjemmeside:

Hent den politiske aftale af 24. marts 2021 (pdf)

 

 

 

Senest opdateret 21-06-2021

Kontakt

Julie Tang
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her