Høring om det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde

28-01-2021

Den skriftlige høring om målgrupper og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde er nu i gang. Høringsperioden slutter den 22. februar 2021.

Socialstyrelsen afholder hvert år en skriftlig høring om det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Årets høring foregår i perioden 28. januar til 22. februar 2021.

Indgivelse af høringssvar

Under høringsperioden kan bruger- og interesseorganisationer komme med input til områder, hvor der efter deres mening er en begrundet bekymring for en uhensigtsmæssig afspecialisering.

Input kan gives ved at udfylde og indsende høringsskemaet via nedenstående link.

Hent skemaet til høringssvaret via SurveyXact

Den nationale koordinationsstruktur

Socialstyrelsen arbejder i regi af den nationale koordinationsstruktur for at modvirke en uhensigtsmæssig afspecialisering på social- og specialundervisningsområdet.

Socialstyrelsen kan blandt andet modvirke en uhensigtsmæssig afspecialisering ved at:

  • følge udviklingen i - og indsamle og formidle viden om - målgrupper, tilbud og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde
  • sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud, som matcher målgruppernes særlige behov
  • udarbejde vejledende forløbsbeskrivelser med faglige anbefalinger til kommunerne om, hvem der gør hvad, og hvornår de går det, i forhold til den målgruppe forløbsbeskrivelsen omhandler.

Socialstyrelsen annoncerer derfor hvert år en skriftlig høring, hvor bruger- og interesseorganisationer har mulighed for at komme med deres input til Socialstyrelsens varetagelse af den nationale koordinationsstruktur.

Yderligere information om den nationale koordinationsstruktur kan fås på Socialstyrelsens hjemmeside og via en præsentationsvideo.

Læs mere om den nationale koordinationsstruktur

Se video på YouTube om den nationale koordinationsstruktur

 

Senest opdateret 28-01-2021

Kontakt

Lene Louise Lauridsen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her