Hjælp os med kortlægge rusmiddelproblemer blandt voksne med udviklingshæmning

24-06-2021

Socialstyrelsen og Metodecenteret udsender i slutningen af juni et spørgeskema til alle relevante botilbud om rusmiddelproblemer blandt voksne med udviklingshæmning eller lignende funktionsvanskeligheder. Vi mangler i høj grad viden om problemstillingen og håber derfor, at I vil hjælpe os ved at besvare spørgeskemaet.

Flere kommuner og regioner oplever, at der i løbet af de senere år er sket en stigning i antallet af personer med udviklingshæmning, som har et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer. Et forbrug, der giver problemer i hverdagen og for det sociale liv, og som mange derfor har brug for hjælp til at tackle.

Spørgeskema til botilbud og bostøtter

Disse borgere har samme ret til behandling som alle andre, men målgruppen er svær at hjælpe. De fleste behandlingstilbud er ikke velegnede til personer med udviklingshæmning, og undersøgelser tyder på, at mange ikke modtager relevant behandling. Der er derfor behov for viden både om problemets omfang og karakter.

Derfor gennemfører Metodecenteret for Socialstyrelsen en spørgeskemaundersøgelse blandt alle relevante botilbud i slutningen af juni og blandt bostøttetilbud i udvalgte kommuner senere på sommeren. Socialstyrelsen opfordrer botilbud og bostøtter til at besvare spørgeskemaet, så vi kan få bedst mulig viden om problemets karakter og omfang.

Ny behandlingsindsats på vej

Kortlægningen er en del af et projekt, hvor Socialstyrelsen i samarbejde med Metodecenteret afdækker viden om lovende og virksomme indsatser til målgruppen og sammen med en række eksperter og praktikere udvikler en prototype for en ny behandlingsindsats.

Læs mere om projektet

 

Senest opdateret 24-06-2021

Kontakt

Nina Steensig
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her