Her er vores kurser i 2022 til socialpsykiatrien

17-11-2021

Recovery, ensomhed, sundhed, progression, helhed i indsatsen, beskæftigelse, misbrug og frivillighed. Sådan lyder paletten af aktuelle emner, du kan vælge imellem blandt vores videnskurser til socialpsykiatrien. Alle kurserne varer én dag og tilbydes som fysisk undervisning.

Er du leder eller medarbejder i socialpsykiatrien? Trænger du til nye input og er nysgerrig efter den nyeste viden? Så tjek de mange spændende videnskurser fra Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien.

Alle datoer ligger nu klar for 2022. Tilmeld dig allerede i dag og vær sikker på at få en plads til lige netop det kursus, der giver ny inspiration til dit arbejdsliv.

En dag fyldt med viden og inspiration til kr. 375,-

Videnskurserne, der alle varer én dag, giver dig viden inden for relevante temaer som fx lovgivning, forskning og undersøgelser, centrale udviklingsinitiativer og dokumenterede metoder.

Kurserne er delvist finansieret af midler fra satspuljen. Socialstyrelsen kan derfor tilbyde videnskurser med fysisk fremmøde til kun 375 kr. ekskl. moms pr. deltager.

Alle kurserne tilbydes på flere datoer og minimum to steder i landet. Tilmeldingen finder sted via Komponents hjemmeside, hvor man også kan læse mere om de enkelte kurser:

Frivillighed og samarbejde med civilsamfundet
Styrk din forståelse for betydningen af frivillige og civilsamfund for borgernes recovery og få viden om tilgange, værdier og roller i samarbejdet mellem borgere, socialpsykiatri og civilsamfund.

Uddannelse og beskæftigelse
Bliv inspireret til at arbejde uddannelses- og beskæftigelsesrettet som en del af borgerens recovery-proces og få viden om virkningsfulde metoder som IPS, BIP-projektet, Job-First og CTI.

Socialfagligt fokus på sundhed hos borgeren
Bliv klogere på integrationen af somatiske og mentale sundhedsaspekter i det socialpædagogiske arbejde med nye værktøjer, der understøtter borgerens sundhed i den recovery-orienterede rehabilitering.

Borgerens udvikling og progression
Få viden om, hvordan du målrettet kan styrke dialogen om borgerens progression med brug af dokumentation og systematisk opfølgning på borgerens mål.

Helhed og sammenhæng i borgerens liv
Få inspiration til, hvordan I kan arbejde med de udfordringer og dilemmaer, som opstår, når I vil skabe sammenhængende borgerforløb. Kurset opsummerer bl.a. de vigtigste pointer fra forskning og praksis om området.

Sociale relationer og forebyggelse af ensomhed
Hvordan kan vi hjælpe borgerne til at vælge fællesskabet til? Få grundlæggende viden om ensomhed og social isolation samt redskaber til at støtte borgere i udsatte positioner.

Recoveryorienteret rehabilitering
Få indblik i recovery-orienteret rehabilitering som tilgang, samarbejdsmodel og praksisform samt viden om metoder og refleksive redskaber, du kan anvende i din praksis.

Psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug
Kurset introducerer central og aktuel viden om borgere med psykiske lidelser og samtidig misbrug, herunder viden om målgruppen, relevant lovgivning, metoder og tilgange og konkrete, kommunale cases.

Senest opdateret 18-11-2021

Kontakt

Line Zimmer Rasmussen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her