Her er kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde

27-05-2021

Socialstyrelsen samarbejder tæt med kommunerne om at udvikle sociale indsatser. En ny, omfattende kortlægning viser, hvor kommunerne har brug for støtte og viden for at yde en endnu bedre indsats for børn, unge og voksne med psykiske og fysiske vanskeligheder.

Den senere år har flere og flere borgere fået behov for hjælp fra deres kommune. Det gælder fx borgere med psykiske vanskeligheder og hyppig kontakt til behandlingspsykiatrien, unge og voksne med komplekse problemstillinger samt unge og voksne med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug.

Den store vækst i grupperne betyder også en øget efterspørgsel fra kommunerne på viden og støtte, så de kan sikre, at borgerne får de bedst mulige indsatser.

Det viser den seneste kortlægning af kommunernes oplevede udfordringer i arbejdet med børn, unge og voksne på det specialiserede socialområde, som Socialstyrelsen har foretaget. Nu offentliggøres resultaterne fra undersøgelsen i to rapporter, som dækker henholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet.

Udfordringer med vækst i antallet af borgere

I undersøgelsen svarer kommunerne, at de oplever størst udfordringer ift. at sætte ind med forebyggende og mindre indgribende indsatser, vækst i målgrupperne og at sikre et relevant og effektivt samarbejde på tværs af relevante sektorer og tilbud.

Fx oplever 76 pct. af kommunerne vækst i antallet af børn og unge med autismespektrumforstyrrelse, 52 pct. oplever vækst i børn og unge med selvskadende adfærd og 44 pct. oplever vækst i antallet udsatte unge med komplekse problemer og udadreagerende adfærd.

Derudover angiver 46 pct. af kommunerne, at de på børne- og ungeområdet oplever udfordringer med at udvikle kvaliteten af sociale indsatser og metoder, mens det på voksenområdet er 33 pct. af kommunerne.

Også samarbejdet med andre sektorer kan byde på vanskeligheder, viser kortlægningen. 38 pct. af kommunerne har generelt udfordringer med dette på børne- og ungeområdet, mens 33 pct. af kommunerne oplever udfordringer i samarbejdet med sektorer på voksenområdet.

Vigtig viden til det videre arbejde

Formålet med undersøgelsen er at få indsigt i, hvilke udfordringer og behov for støtte kommunerne har og dermed skabe et vidensgrundlag for det fortsatte arbejde med at udvikle og udbrede sociale indsatser.

- Kommunerne er optaget af at videreudvikle kvaliteten i indsatsen over for udsatte børn, unge og voksne. Derfor ser vi frem til, at der med udgangspunkt i resultaterne i undersøgelsen bliver udviklet mere viden om metoder og indsatser, der virker på det sociale område – både i form af undersøgelser og praksisnær forskning på området, siger direktør i KL Christian Harsløf.

- Socialstyrelsen har et tæt samarbejde med kommunerne om udvikling af de sociale indsatser. Udvikling af kvalitet og sociale indsatser kræver et kollektivt engagement i den sociale sektor. Det er derfor meget værdifuldt for os i Socialstyrelsen med et systematisk indblik i, hvilke udfordringer som kommunerne oplever i praksis. Det øger vores mulighed for at sikre relevante nationale initiativer, der virker i praksis og hjælper de børn, unge og voksne, som har behov for støtte, siger direktør i Socialstyrelsen Ellen Klarskov Lauritzen.

Link til rapport om børneområdet

Link til rapport om voksenområdet

 

Senest opdateret 27-05-2021

Kontakt

Thomas Danielsen
Kommunikationskonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her