Her er efterårets kurser til socialpsykiatrien

19-08-2021

Recovery, sociale relationer, sundhed, beskæftigelse og frivillighed. Det er nogle af de mange emner, du kan vælge imellem blandt vores videnskurser til socialpsykiatrien, som nu igen tilbydes som fysisk undervisning. Alle kurserne tilbydes også i 2022.

Nu kan vi endelig mødes fysisk igen til kurserne i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien!

Den fysiske undervisning lægger op til andre muligheder for videndeling og netværksdannelse, og vi er derfor meget glade for, at det igen kan lade sig gøre at samle underviser og kursister i samme lokale.

Otte aktuelle temaer

Der er otte forskellige temaer at vælge imellem blandt vores populære videnskurser. Nogle af kurserne har allerede mange deltagere, så det er en god ide at være hurtigt ude med tilmeldingerne. Enkelte kurser tilbydes på flere datoer her i år, og  alle kurserne fås også i 2022.

Et videnskursus varer én dag og giver en grundig introduktion til et aktuelt emne. Kurserne er delvist finansieret af midler fra satspuljen med en egenfinansiering på kun 375 kr. ekskl. moms, som dækker udgifter til forplejning og materialer.

Klik på linksene nedenfor og læs mere om de enkelte kurser. Kurserne afholdes i samarbejde med Komponent – Kommunernes Udviklingscenter, og tilmelding mv. foregår derfor via Komponents hjemmeside.

Sæsonen 2021/22

 Få overblik over alle videnskurserne her

Flere kursustillbud til socialpsykiatrien

Udover videnskurserne tilbydes også praksiskurser á 5 dages varighed. Et praksiskursus rekvireres af en kommune eller et socialpsykiatrisk tilbud og er altid lokalt tilpasset.

Der er desuden særlige kursusmuligheder til ledere med fokus på strategisk kompetenceudvikling.

Kursustilbuddet til socialpsykiatrien er en del af Socialstyrelsens samlede initiativ om styrket kvalitet i socialpsykiatrien og er baseret på den aktuelt bedste viden. Initiativet bidrager til at styrke den igangværende udvikling af socialpsykiatrien med fokus på recovery og rehabilitering for i sidste ende at styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Se det samlede kursustilbud til socialpsykiatrien

Senest opdateret 19-08-2021

Kontakt

Line Zimmer Rasmussen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her