Gratis rådgivningsforløb om inddragelse af udsatte børn og unge

10-06-2021

Nu er der tilmelding til både længere rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb samt korte intensive workshopforløb. Tilbuddene henvender sig til kommuner, der vil styrke inddragelsen af børn og unge i sagsbehandlingen. Forløbene er gratis og afholdes af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv.

For at sikre kvalitet i sagsbehandlingen er det afgørende, at barnet eller den unge oplever at blive reelt inddraget i hele sagsforløbet. Barnets eller den unges oplevelse af ejerskab er vigtigt for en effektiv indsats og kan på sigt føre til bedre sundhed, udvikling og trivsel.

Skal sagsforløbet understøtte barnets eller den unges progression og muligheder i livet, er det derfor afgørende, at kommunen har de rette kompetencer, og at der sættes tydelige rammer og retning for en systematisk inddragelse, der går på tværs af områder.

To typer forløb

Derfor tilbyder Socialstyrelsen og Børns Vilkår i fællesskab nu både korte intensive workshopforløb og længere rådgivnings- og kompetenceforløb.

Forløbene har til formål at styrke kommunale myndigheder og sociale tilbud i inddragelsen af børn og unge i sociale sager og på tværs af områder. Det skal understøtte, at børn og unge oplever at blive reelt inddraget i de beslutninger, der tages, når de modtager hjælp og støtte.

Workshopforløb og rådgivnings- og kompetenceforløb tager udgangspunkt i eksisterende viden og forskning om udsatte børns og familiers liv, forebyggende indsatser og anbringelser samt inddragelse.

Læs mere og søg om workshopforløbene her

Læs mere og søg om rådgivningsforløbene her 

Om rådgivningen

Videnscenterets rådgivning baserer sig på en læringsorienteret tilgang med fokus på udvikling.

Der er ikke tale om en kontrol af kommunens eksisterende inddragelsespraksis, men om en kvalificering af kommunens vidensgrundlag, processer og praksis.

Senest opdateret 10-06-2021

Kontakt

Julie Møller-Høy Worm
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her