Gratis kursus i opsporing og forebyggelse af hjemløshed blandt unge

25-08-2021

Socialstyrelsen tilbyder nu gratis videnskurser i opsporing og forebyggelse af hjemløshed blandt unge. Kurserne er målrettet kommuner og afholdes lokalt hos den enkelte kommune.

Nu har I mulighed for at få Socialstyrelsens kursus med fokus på opsporing og forebyggelse af hjemløshed blandt unge ud til din kommune.

Det gratis kursus tager udgangspunkt i ”Opsporingsguiden” og vil blandt andet komme ind på årsagerne til hjemløshed blandt unge samt give redskaber til bedre at kunne opspore unge, som er i risiko for hjemløshed.

Læs mere om opsporingsguiden her

Kurset udbydes som en del af kursuskataloget på hjemløshedsområdet, der bl.a. sætter fokus på det forebyggende arbejde. På kurset vil I udover ”Opsporingsguiden” blive introduceret til værktøjet  ”Dialogredskab”, som er udviklet til at understøtte den fagprofessionelle i dialogen med den unge.

Hent ”Dialogredskabet" (pdf) 

Praktiske oplysninger

Videnskurset i opsporing og forebyggelse tilpasses den enkelte kommune, og det rekvireres direkte hos Socialstyrelsen. Bemærk, at videnskurserne generelt afvikles virtuelt i efteråret 2021.

Kurset er relevant for kommuner, som ønsker at fokusere på forebyggelse og fælles sprog om unge i risiko for hjemløshed både over og under 18 år.

Relevante medarbejdere kan bl.a. være bostøttemedarbejdere, kontaktpersoner, UU-vejledere, sagsbehandlere, personale på FGU-skoler eller andre, der arbejder med hjemløshed og unge i særligt udsatte positioner.

Se praktiske oplysninger om kurset på VIAs hjemmeside

Baggrund

Kurset udbydes som en del af Socialstyrelsens kursuskatalog ”Styrket indsats mod hjemløshed”. Der udbydes i alt 11 forskellige kurser.

Kurserne udbydes på baggrund af en efterspørgsel på kompetenceudvikling fra kommuner og boformer landet over, der vil styrke indsatsen mod hjemløshed, ikke mindst i forhold til unge.

Læs om det samlede kursuskatalog på VIAs hjemmeside

 

 

Senest opdateret 25-08-2021

Hvis du vil vide mere

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning på hjemløshedsområdet:

Læs om rådgivningen

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her