Gratis info-møder om vidensplatformen Handicap og beskæftigelse

02-09-2021

Få et indblik i gevinsterne ved at få flere personer med handicap ud på arbejdsmarkedet og de konkrete udfordringer, der kan være. Kommuner, handicaporganisationer og andre interesserede inviteres til at høre om den nye platform Handicap og beskæftigelse, og hvad den kan bruges til.

Vær med, når Socialstyrelsen afholder to online informationsmøder om den nye vidensplatform om handicap og beskæftigelse. Møderne afholdes virtuelt i samarbejde med Specialfunktionen Job og handicap (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) den 28. september og 4. oktober 2021.

Det sker på dagen

Informationsmødet giver bl.a. indblik i:

  • Den nye vidensplatform, og hvordan den kan bruges til at understøtte beskæftigelse for personer med handicap.
  • beskæftigelsesgabet mellem personer med og uden handicap
  • udfordringer i indsatsen til personer med handicap og potentialet i at samtænke socialindsats og beskæftigelsesindsats.
  • specifikke handicapgrupper og de udfordringer og muligheder, der kan være ift. at komme i beskæftigelse.

Socialstyrelsen byder velkommen og præsenterer herefter vidensplatformen, dens formål og indhold.  Specialfunktionen Job og Handicap deltager med et oplæg om udfordringer og potentialer i beskæftigelsesindsatsen til personer med handicap.

Praktiske oplysninger

Infomøderne holdes via Zoom og har samme indhold.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Tilmeldingsfrister er hhv. 23. og 29. september. Link til mødet fremsendes nogle dage inden arrangementet.


Tilmeld dig infomødet 28. september

Tilmeld dig infomødet 4. oktober

Om Handicap og beskæftigelse

Vidensplatformen har fokus på det almindelige arbejdsmarked. For at gøre platformen så målrettet og anvendelig som muligt har den afsæt i specifik viden om autisme, erhvervet hjerneskade, psykiske vanskeligheder, udviklingshæmning og synshandicap. Den er udarbejdet i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, VIVE og Implement.

Læs mere om platformen

Senest opdateret 02-09-2021

Kontakt

Susanne Kroghøj Ellegaard
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her