Genudmelding af pulje: Et godt ældreliv for socialt udsatte

18-08-2021

Formålet med ansøgningspuljen er at styrke den kommunale indsats for ældre socialt udsatte med komplekse problemer, der har behov for flere forskellige former for støtte. Ny ansøgningsfrist: 14. september 2021 kl 12.00.

Socialstyrelsen har ikke modtaget tilstrækkeligt mange ansøgninger til ansøgningspuljen ”Et godt ældreliv for socialt udsatte gennem tilpasning af Samarbejdsmodellen" ved den tidligere udmelding. Puljen genudmeldes derfor med en ny ansøgningsfrist.

Puljen er på 10,0 mio. kr. og retter sig mod kommuner, der ønsker at indgå i et samarbejde med Socialstyrelsen om at tilpasse, modne og pilotafprøve ”Samarbejdsmodellen” i relation til målgruppen af ældre socialt udsatte. Formålet er at styrke koordineringen af den samlede indsats til målgruppen.

Målgruppe

Målgruppen er ældre (fra 50 års-alderen) socialt udsatte borgere, der har komplekse problemer og behov for forskellige former for støtte, bl.a. i forhold til pleje og omsorg.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 14. september 2021 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af landets kommuner.  

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

 

 

Senest opdateret 18-08-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her