Genudmelding af ansøgningspuljen til handicaporganisationer og -foreninger på det sociale område (ULHAN)

18-06-2021

Socialstyrelsen genudmelder ansøgningspuljen til handicaporganisationer og -foreninger på det sociale område. Ansøgningsfrist: 25. juni 2021 kl. 12.00. Hvis man allerede har søgt puljen – og ikke ønsker at ændre i ansøgningen – skal man ikke foretage sig noget.

Socialstyrelsen er blevet opmærksom på, at § 12 om indgivelse af ansøgning i bekendtgørelse nr. 201 af 10. februar 2021 om ansøgningspuljen til handicaporganisationer og -foreninger på det sociale område er upræcis og kan give anledning til misforståelse.

På den baggrund er det besluttet at genudmelde puljen.

Bestemmelsen vil i den nye bekendtgørelse have følgende ordlyd:

§ 12.  Offentlige myndigheder og offentlige institutioner m.v. skal indgive ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen og indberette oplysninger ved anvendelse af den digitale løsning, som Socialstyrelsen stiller til rådighed (Socialstyrelsens elektroniske ansøgningsportal).

   Stk. 2. Private ansøgere kan indgive ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen og indberette oplysninger ved anvendelse af den digitale løsning, som Socialstyrelsen stiller til rådighed (Socialstyrelsens elektroniske ansøgningsportal).

   Stk. 3. Ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen skal indgives på den ansøgningsblanket og i det budgetskema, som Socialstyrelsen har udarbejdet til ansøgningspuljen efter denne bekendtgørelse. Ansøgningen skal vedlægges de bilag, der fremgår af ansøgningsmaterialet.

   Stk. 4. Indberetning af oplysninger skal overholde eventuelle formkrav.

   Stk. 5: Socialstyrelsen har ret til at afvise ansøgninger og indberettede oplysninger, som ikke overholder formalia.

Det er derfor muligt at indsende en ansøgning inden for den nye frist eller at ændre i en allerede indsendt ansøgning.

Hvis man allerede har søgt ansøgningspuljen - og ikke ønsker at ændre i ansøgningen – skal man ikke foretage sig noget.

Den nye ansøgningsfrist er den 25. juni 2021 kl 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

 

 

Senest opdateret 18-06-2021

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her