Frivillige organisationer og kommuner efterspørger fælles kompetenceudvikling

10-02-2021

Hvis samarbejdet mellem kommuner og frivillige skal styrkes gennem kompetenceudvikling, skal der sættes fokus på fælles kompetenceudviklingsforløb, der er forankret i praksis og giver øget kendskab til hinandens virkeligheder. Begge parter vurderer samtidig, at der er forskellige strukturelle udfordringer i samarbejdet. Det fremgår af en ny undersøgelse.

Der har gennem de seneste år været et stadigt stigende fokus på samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund. Samarbejdet kan dog stille krav om udvikling og anvendelse af forskellige kompetencer både hos frivillige og kommunalt ansatte.

Derfor er det relevant at se på, hvilke kompetencer der efterspørges af de to parter.  

Det er baggrunden for en undersøgelse, som er gennemført for Socialstyrelsen som led i ”Strategi for et bedre civilsamfund” (2017). Rapporten er netop udgivet.

Ønske om fælles kompetenceudviklingsforløb

Undersøgelsen viser, at kommuner og frivillige organisationer er enige om, at der især er behov for et øget kendskab til hinandens virkeligheder. Der efterlyses særligt muligheden for fælles kompetenceudviklingsforløb, hvor samarbejdet bliver afprøvet i praksis.

Der efterspørges også konkrete redskaber, der kan understøtte samarbejdet – de frivillige ønsker værktøjer til, hvordan de åbner dørene til kommunen, og de kommunale medarbejdere vil gerne have inspiration til, hvordan de kan invitere frivillige organisationer til at samarbejde.

Undersøgelsen identificerer desuden en række kompetencebehov, der overordnet ligner hinanden, men alligevel er forskellige. Fx har begge parter behov for kompetencer i relationsarbejde med både borgere og eksterne samarbejdspartnere. Men hvor behovet i kommunen mere specifikt drejer sig om at balancere sin egen faglighed med andre vidensformer, handler det for de frivillige organisationer om kompetence i at varetage borgernes interesser i samarbejdet med kommunerne.

Det fremgår også af rapporten, at kun få af de fagprofessionelle medarbejdere oplever behov for kompetenceudvikling, og at begge parter vurderer, at de fleste udfordringer, der kan være forbundet med at samarbejde, er strukturelle, fx i form af manglende midler, travlhed mv.

Undersøgelsen indgår i udviklingsarbejdet

Undersøgelsen er gennemført af VIVE for Socialstyrelsen. Undersøgelsens design og resultater er kvalificeret af en følgegruppe, der har bestået af FriSe og repræsentanter fra både kommuner, professionsuddannelserne og COK.

Undersøgelsen indgår i det videre arbejde med udviklingen af indsatserne i civilsamfundet og samarbejdet mellem kommuner og civilsamfundsorganisationer.

Hent udgivelsen: "Styrkelse af samarbejdet mellem frivillige og kommuner gennem uddannelse" (pdf)

 

 

Senest opdateret 10-02-2021

Kontakt

Mogens Holm Sørensen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her