Forebyg smitte på væresteder og andre dagtilbud

16-03-2021

Socialstyrelsen har udarbejdet en kort vejledning til forebyggelse af smitte med coronavirus på samværs-, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Guiden rummer konkrete råd og anbefalinger og henvender sig til personalet på tilbuddene.

Forskellige typer af dagtilbud som fx væresteder eller beskyttede værksteder kan spille en stor rolle i hverdagen for borgere, der har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Tilbuddene giver mulighed for at komme hjemmefra samtidig med, at den enkelte får socialfaglig støtte efter behov og lejlighed til at udfolde sig i et meningsfuldt fællesskab med andre.

For at bidrage til, at tilbuddene kan afholde deres aktiviteter på en sikker og tryg måde under den igangværende COVID-19-pandemi, har Socialstyrelsen udgivet en kort guide med konkrete metoder og anbefalinger til personalet på tilbuddene.

Guiden giver anbefalinger til tilrettelæggelsen af aktiviteter i hverdagen, herunder måltider. Der er også råd om, hvad man kan gøre, hvis der opstår en særlig bekymring for smitte, og anbefalinger til håndteringen af konkrete smittetilfælde. Endelig beskrives, hvad et tilbud skal gøre, hvis det ikke kan overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger.

Vejledningen henvender sig til medarbejdere på samværs-, aktivitets- og beskæftigelsestilbud.

Læs vejledning om forebyggelse af smittespredning på samværs-, aktivitets- og beskæftigelsestilbud (pdf)

 

Senest opdateret 16-03-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her