Forebyg bandekriminalitet hos børn og unge

22-04-2021

Styrelsen for International Rekruttering og Integration og Socialstyrelsen tilbyder gratis rådgivning til kommuner, som ønsker at styrke indsatsen mod bandekriminalitet og forebygge rekrutteringen blandt børn og unge. Der tilbydes fire forskellige forløb, der kan kombineres.

Børn og unge, der rekrutteres til bander, lever typisk i familier, der er præget af mistrivsel og komplekse problemer. Ofte er relationer til bandemiljøet i forvejen en del af hverdagen. Risikoen for rekruttering er særlig stor for børn og unge, der oplever vold i hjemmet eller i nærmiljøet, eller som færdes i særligt udsatte boligområder.

Skal disse børn og unge væk fra gaden og hjælpes til at fokusere mod skole, uddannelse og almindelige fritidsaktiviteter, er der behov for at styrke det forebyggende arbejde gennem helhedsorienterede indsatser, der er målrettet hele familien og går på tværs af forvaltningerne.

Det er afsættet for en ny type rådgivningsforløb, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og Socialstyrelsen nu tilbyder kommunerne.  

Alle facetter af forebyggelsesarbejdet

Rådgivningen kan have fokus på alle facetter i forebyggelsen af bandekriminalitet – lige fra opsporing og udredning til indsatsen i sig selv og samarbejdet internt i kommunen. Konkret kan der ansøges om følgende faglige forløb:

  • Tværfagligt samarbejde til forebyggelse af rekruttering til bandekriminalitet
  • Opsporing af børn og unge i risiko for bandekriminalitet
  • Tværfaglig udredning af familier i risiko for bandekriminalitet
  • Virksomme indsatser til familier i risiko for bandekriminalitet.

Forløbene må meget gerne kombineres og vil da supplere hinanden, men kan også søges enkeltvis. Den præcise udformning af forløbene tilrettelægges altid med afsæt i den enkelte kommunes behov. Konkrete aktiviteter kan fx være faglig rådgivning,  fælles udviklingsdage, faglige temadage og workshops.

Sideløbende  tilbyder SIRI en vifte af kurser om kriminalitetsforebyggelse, bl.a. med fokus på familierettede indsatser.

Praktiske oplysninger

Rådgivningen tilbydes til  kommuner, der ønsker at styrke deres indsats for at forebygge rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet. Rådgivningen kan være særlig relevant for kommuner, der oplever en stigning i rekrutteringen af børn og unge til bandemiljøet, eller at bandeproblematikker blandt børn og unge er en vedvarende problemstilling.

Længden af det samlede forløb varierer alt efter omfanget af rådgivningen men vil oftest vare mellem tre og seks måneder.

Rådgivningen er gratis og kan søges løbende i 2021.

Læs mere om konkrete indhold i rådgivningsforløbene og tildelingskriterierne på SIRIs hjemmeside, hvor  ansøgningsmaterialet også ligger:

Yderligere oplysninger og adgang til ansøgningsmaterialet

 
Del af større initiativ

Rådgivningstilbuddet er en del af initiativet ”Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet” (satspuljeaftalen 2018). Initiativet er forankret i Styrelsen for International Rekruttering og Integration og afvikles over tre år i samarbejde med Socialstyrelsen.

Rådgivningen bygger - ud over forskning - på de foreløbige erfaringer, som fire kommuner – Fredericia, Slagelse, København og Ishøj – har gjort sig i forbindelse med initiativet.

Ny ansøgningspulje

Vil I arbejde intensivt med kriminalitetsforebyggelse i jeres kommune?

Så vær opmærksom på en ny ansøgningspulje til et flerårigt projekt. Puljen er udmeldt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), og der er ansøgningsfrist 17. maj.

Projektet lægger særlig vægt på kommunens tværfaglige organisering om en styrket indsats for kriminalitetstruede børn og unge. Der er desuden fokus på udviklingen af en kvalificeret og systematisk praksis, der støtter hele familien.

Som kommune kan man søge både ansøgningspuljen og et rådgivningsforløb (jf. ovenfor).

Læs mere om puljen på SIRIs hjemmeside

Senest opdateret 22-04-2021

Kontakt

Julie Møller-Høy Worm
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her