Fleksible rådgivningsforløb om overgreb mod børn og unge

09-02-2021

Socialstyrelsens videnscenter SISO tilbyder nu fleksible rådgivningsforløb til kommuner, der ønsker at styrke deres indsats mod overgreb. Temaer kan fx være opsporing af overgreb, det tværfaglige samarbejde eller psykisk vold. Der er løbende opstart af nye forløb i 2021.

DR-serien ”Ulven kommer” har sat fornyet fokus på, hvor komplekst og personligt udfordrende det kan være at håndtere overgrebssager.

For hvordan forholder man sig til den tvivl og de dilemmaer, der opstår, når det handler om overgreb? Hvordan sikres barnets perspektiv? Og hvordan får man samarbejdet mellem forskellige faggrupper i og uden for kommunen til at fungere?

Det er nogle af de mange svære spørgsmål, landets kommuner kan få hjælp til at håndtere via en ny type rådgivningsforløb. Forløbene, der tilbydes af Socialstyrelsens videnscenter SISO, er gratis og opbygges fleksibelt, så de matcher den enkelte kommunes behov.

Udfordringerne på overgrebsområdet

Overgrebsområdets kompleksitet gør det altafgørende, at ledelsen skaber gode organisatoriske rammer og en kultur, hvor det er muligt at tale om tvivl, dilemmaer og mistanke i relation til overgreb. Lige så vigtigt er det, at medarbejderne har den tilstrækkelige viden og de rette kompetencer til at opspore børn, der er udsat for overgreb, og håndtere en sag.

Siden overgrebspakken trådte i kraft i 2013 har mange kommuner haft fokus på overgrebsområdet. Det er dog SISOs erfaring, at der fortsat er behov for at styrke indsatsen.

Kommunernes udfordringer kan fx være:

  • Opsporingen: Opsporing af børn, der er udsat for overgreb, sker som regel, når et barn selv fortæller om overgrebet, eller når der er tydelige fysiske tegn på overgreb. De børn, der ikke tør, vil eller kan fortælle om overgrebet, er derfor svære at finde og får således ikke den hjælp, de har behov for.
  • Tværgående samarbejde: Samarbejdet på tværs af områder og sektorer er en vigtig grundsten i sager om overgreb, men områdets særlige kompleksitet kan samtidig være udfordrende.
  • Psykisk vold: Psykisk vold mod børn har fået øget fokus de seneste år. Men mange kommuner savner mere viden om, hvordan man definerer psykisk vold, hvordan man kan arbejde med mistanke eller viden om psykisk vold, og hvilke skadesvirkninger der er.

Få hjælp til indsatsen mod overgreb

Socialstyrelsens videncenter SISO tilbyder gratis og fleksible rådgivningsforløb til kommuner, der gerne vil styrke deres indsats mod vold og seksuelle overgreb mod børn og unge.

Forløbene kan dreje sig om udvalgte emner, fx opsporing af overgreb eller det tværfaglige samarbejde. Forløbene kan også have fokus på dele af børne- og ungeområdet, eksempelvis dagtilbuds-, skole- eller myndighedsområdet.

Rådgivningen tager afsæt i den enkelte kommunes udviklingsbehov og vil have et strategisk fokus på at skabe en vedvarende positiv forandring for de børn, der er i risiko for eller bliver udsat for overgreb, og for kommunens medarbejdere og ledere på området.

Praktiske oplysninger

De fleksible rådgivningsforløb har en varighed på omkring 8-12 måneder. Der er løbende opstart af rådgivningsforløb i 2021, og det er gratis at deltage.

Læs mere om forløbene, og hvordan I ansøger 

Videnscentret SISO

SISO er et nationalt videnscenter for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb. SISO er en del af Socialstyrelsen.
 

Senest opdateret 09-02-2021

Kontakt

Julia Kim Schweitzer
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her