Fire kommuner får 13,5 millioner til at hjælpe unge på kanten

07-01-2021

Fire kommuner har fået midler fra Socialstyrelsen til at styrke den helhedsorienterede indsats og hjælpe udsatte unge med at komme i job eller uddannelse.

De fleste unge mellem 15 og 25 år er godt på vej til voksenliv og selvforsørgelse. Men en gruppe udsatte unge befinder sig på kanten af jobmarkedet eller uddannelsessystemet.

En undersøgelse fra VIVE (2019) viser, at kommunerne oplever udfordringer med at hjælpe netop de udsatte unge, der befinder sig på kanten af job eller uddannelse. Det er blandt andet vanskeligt at sikre sammenhængende forløb, der fastholder og motiverer gruppen udsatte unge, som ofte har kontakt med flere forvaltninger i kommunen. 

Undersøgelsen viser også, at det kan opleves som en udfordring for kommunerne at investere i området, når de økonomiske gevinster ligger længere ude i fremtiden og eventuelt på andre fagområder.

Ny fælles og tværgående tilgang

I et nyt projekt skal Frederiksberg, Kalundborg, Køge og Svendborg Kommuner sammen udvikle nye modeller for helhedsorienterede indsatser til unge mellem 15 og 25 år, som har et tværgående støtte- og udviklingsbehov.

Projektet skal bidrage til, at flere udsatte unge opnår de rette færdigheder, personlige kompetencer og motivation, der skal til for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Projektet etableres som et tværfagligt partnerskab, hvor der etableres fælles mål og indikatorer for udvikling af helhedsorienterede indsatser. Kommunerne skal tænke på tværs af lovgivninger, og der skal også udvikles en fælles faglig tilgang på tværs af fagområder.

FAKTA om projektet

Projektet etableres som et partnerskab bestående af de deltagende kommuner, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Socialstyrelsen, hvor projektet er forankret. Kommunerne vil modtage bistand undervejs i projektet, og projektet afsluttes med en evaluering.

Projektperioden er fra 2020 til og med 2023.

Kommunerne har modtaget i alt 13,5 mio. kr. til gennemførelse af initiativet.

 

Senest opdateret 07-01-2021

Kontakt

Stine Marie Trøjborg Thomsen
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her