Fælles forståelse og tværfagligt samarbejde er afgørende for tidlig forebyggende indsats

27-05-2021

Hvis en tidlig forebyggende indsats skal lykkes, kræver det et stærk tværfagligt samarbejde, og at alle aktører arbejder ud fra en fælles forståelse. Det er omdrejningspunktet for en ny artikel fra Socialstyrelsen.

Målet for en tidligere forebyggende indsats er klart: at børn og unge oplever gode opvækstbetingelser, som indebærer den nødvendige trivsel, sundhed, dannelse og læring, der skal til for at klare sig godt ind i voksenlivet.

Men tidlig forebyggelse på børne- og ungeområdet er samtidig et stort og komplekst felt med mange aktører på tværs af fagområder og sektorer, der er gensidigt afhængige af hinanden. Derfor er det langt fra en simpel eller let opgave at lykkes med, og det er en dagsorden, som kræver løbende udvikling og et vedvarende fokus.  

Når der skal samarbejdes om at skabe sammenhæng i den tidlige forebyggende indsats for børn, unge og familier, har samarbejdsrelationer og en fælles referenceramme stor betydning.

Undersøgte praksis i fem kommuner

Socialstyrelsen så i 2020 nærmere på fem udvalgte kommuners tidlige forebyggende indsatser med særligt fokus på, hvordan indsatserne kan karakteriseres, samt hvordan der arbejdes med indsatserne i praksis og på strategisk niveau.

Et gennemgående tema handler om samarbejde og koordinering på tværs af fagområder som et grundlæggende element i kommunernes arbejde på området. Men samtidig kan det også være en udfordring at få til at fungere i praksis.

I en artikel præsenteres nogle væsentlige pointer ud fra praksis i de fem kommuner med henblik på at inspirere og indbyde til tværgående dialog og samarbejde om, hvordan kommuner sikrer tidlige forebyggende indsatser, som skaber bedre trivsel for børn og unge.

Læs artiklen om fælles forståelse og koordineret tværfagligt samarbejde her

Reminder: Webinar om økonomistyring og strategisk samarbejde i den tidlige forebyggende indsats

Husk, at du kan få ny viden og inspiration, når Socialstyrelsen den 9. juni 2021 afholder gratis webinar om økonomisk styring og strategisk samarbejde i den tidlige forebyggende indsats.

Se programmet og tilmeld dig her

Senest opdateret 27-05-2021

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her