Få uddannelse i ADHD-indsatsen R&R2

03-03-2021

Er ADHD en udfordring hos jer? Kommuner, regioner og tilbud kan nu søge om gratis støtte til implementeringen af den sociale indsats R&R2-ADHD til unge og voksne med opmærksomhedsforstyrrelser. Ansøgningsfristen er den 9. april 2021.

Antallet af borgere med opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD og tilsvarende vanskeligheder stiger, og der er en stor efterspørgsel på sociale indsatser, der kan styrke disse borgeres mestring af hverdagslivet.

Socialstyrelsen har afprøvet og evalueret den evidensbaserede indsats R&R2-ADHD med gode resultater og tilbyder nu kommuner, regioner og private aktører gratis støtte til at implementere den. 

Sådan virker R&R2-ADHD

Indsatsen retter sig mod unge og voksne med en opmærksomhedsforstyrrelse og er tilrettelagt som et kursusforløb for op til 12 deltagere over tre måneder. Kurset giver deltagerne redskaber og strategier til at mestre de udfordringer, som personer med ADHD o.l. typisk oplever i hverdagslivet.

Evalueringen har bl.a. vist, at borgerne oplever en reduktion af både deres ADHD-symptomer og øvrige vanskeligheder. Samtidig stiger sandsynligheden for, at borgerne kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Se filmen om Josephine på 26 år, der ved hjælp af R&R2 er blevet bedre til at håndtere konflikter og indgå i et socialt samspil med andre:

Hør Josephine fortælle om indsatsen (video på YouTube)

Uddannelses- og implementeringsstøtte

Støtten, som Socialstyrelsen nu tilbyder, består i uddannelse i metoden og sparring til implementeringen i øvrigt.  

I får:   

  • 4-dages uddannelse og certificering i R&R2-ADHD for fire medarbejdere.
  • 1-dags kursus i anvendelse af henvisningsredskabet RATE, der er udviklet specifikt til R&R2-ADHD.
  • 2-dages workshop for 1-2 medarbejdere i Young-Bramham-Programmet - en individuelt rettet indsats, der kan fungere som supplement til R&R2-ADHD.
  • 1-dags kursus i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).
  • Understøttelse af ansøgers implementeringsarbejde.
  • Mulighed for løbende sparring.

Derudover vil Socialstyrelsen understøtte indsamling og brug af data i forbindelse med implementeringen.

Sådan søger I implementeringsstøtte

Interesserede skal anvende et særligt skema til at ansøge om uddannelses- og implementeringsstøtte. Der er udarbejdet en ansøgningsvejledning.

Ansøgningsfristen er den 9. april 2021.

Find ansøgningsskema og -vejledning

Udbredelse af R&R2

Socialstyrelsen understøtter udbredelsen af indsatsen i 2020-22, hvor 10-18 kommunale, regionale og private aktører kan få uddannelse i metoden og støtte til implementeringen.

I denne tredje ansøgningsrunde tildeles støtten til op til 3 aktører.

Støtten ydes via Socialstyrelsens Udviklings- og Investeringsprogram (UIP).

Læs mere om Udviklings- og Investeringsprogrammet

Senest opdateret 04-03-2021

Lær mere om R&R2

Indsatsen R&R2-ADHD er udviklet af Cognitive Centre of Canada i samarbejde med professor i psykologi Susan Young.

Hent evalueringen af R&R2


Hent programhåndbog for R&R2

Kontakt

Susanne Kroghøj Ellegaard
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her